Curriculum Vitae

 
Navn:  Harald Fekjær
Født:  27.06.1971
Sivilstatus:  Ugift
Språk: Norsk og engelsk
Adresse:  Hammerstadgata 23 
0363 Oslo
Telefon:  22 60 69 70
E-post:  hfe@math.uio.no
Hjemmeside: http://www.math.uio.no/~hfe/
Utdanning:
1987 - 1990 Nesodden videregående (fysikk, kjemi og matematikk)
1990  Exsamen Philosoficum, Universitetet i Oslo.
1991 - 1994 Cand mag., Universitetet i Oslo (+ 10 «ekstra» vekttall) 
Innhold: Matematikk, statistikk, informatikk og sosialøkonomi. 
1996 -  Arbeider med hovedfagoppgave matematisk statistikk, Universitet i Oslo: 
Titel: Asyptotics in the Mixed effets modell
Veileder: Petter Laake, seksjon for medisinsk statistikk
Muntlig pensum: 
(avlagte eksamener)
Videregående asypototikk, Multivariat analyse og variansanalyse 
 
Faglig erfaring:
1992 - 1993  Programmering (i C) Nesodden Eldreprosjekt
1994  Programmering (i C) Rusmiddelinstitusjonenes klientkartlegging
1994  Sommerjobb og 1/5 stilling om høsten, metodegruppa, Statistisk sentralbyrå (*)
1995 - 1996  Sivilarbeid (**), metodegruppa, Statistisk sentralbyrå(*) 
1995 - 1996  Gruppelærer Det medisiniske fakultet, Universitet i Oslo (i matematisk statistikk)
1996 -  Utvikling av S-plus rutiner for bruk i forløpsanalyse (Kreftforeningen / Universitetet i Oslo )
1996  Sommerjobb, metodegruppa, Statistisk sentralbyrå(*) 
1996 -  Undervisningsoppgaver (tilsvarende ca. 1/5 stilling), Det medisiniske fakultet, Universitetet i Oslo
1996 - 1997  Forelesninger og gruppelærer, Ernæringfag, Universitet i Oslo
 
Annen erfaring:
1990 -  Tennisinstruktør (har trener I-utdanning), Nesodden tennisklubb
1992 - 1994  Skiinstruktør (har trener I-utdanning), Skiforeningen.
1992 -  Skiinstruktør og trener, Oslo Studentenes Idrettsklubb
1993 - 1994  Feriejobber, Intervjuseksjonen Statistisk sentralbyrå
Tillitsverv o.l.:
1988 - 1990  Sportsutvalget, Nesodden Tennisklubb
1992 -  Turleder på turer for Fjellgruppa, Oslo Studentenes Idrettsklubb
1992 - 1993  Styret telemarksgruppa, Oslo Studentenes Idrettsklubb
1994  Styret Fjellgruppa, Oslo Studentenes Idrettsklubb
1995 - 1996  Leder Fjellgruppa, Oslo Studentenes Idrettsklubb
1997 -  Student representant i datautvalget, Matematisk institutt, Universitetet i Oslo
Fritidsaktiviter:
Friluftsliv, idrett og politikk.

 Noen sentrale dataverktøy:
Operativsystemer: NT, Windows og MS-DOS 
UNIX (inkl. scripting); Linux, Solaris, Digital UNIX, AIX, HP-UX  og IRIX.
Programmeringspråk: C & C++ 
Java 
Noe Simula, Asembler og Basic
Tekstbehandlere: Microsoft Word, Word Perfect og Latex
Dataanalyse: S-Plus & R (inkl. erfaring i  utvikling av programpakker) 
SAS (inkl. makro programering) 
Noe Bugs, Excel, Minitab og SPSS
Internet: Avansert hypertekst (HTML), java, javascript og CGI-script. 
Erfaing fra samarbeidsprosjekter over internet, oppsett av webserver og oppbygning / vedlikehold av nettsider.
Annet: Powerpoint (presentasjonsverktøy) og Paint Shop Pro (tegneprogram)
Referanser:
Odd Aalen, professor medisinsk statistikk, Universitetet i Oslo
Petter Laake, professor medisinsk statistikk, Universitetet i Oslo
Leiv Solheim, seksjonssjef Statistisk sentralbyrå


(*) Arbeidet på Statistisk sentralbyrå kan deles i fire hovedgrupper:

(**) 16 måneds tjeneste


Sist oppdatert vinteren 1998, Harald Fekjær.