Fasit for «ekstra oppgave i statistikk for skiinterreserte»


av Harald Fekjær (e-post: hfe@math.uio.no), november 1996a) All ærfaring tilsier at:

Konklusjon:
Antagelsene er nok ikke fult ut oppfylt, men forhåpentligvis en rimelig god tilnærming.


b) Poissonfordelingen.


c) 5


d) Histogram


e) Forkaster H0 (P-verdi: 0.04). Haralds kurs har en effekt!


f) 0.186 (I tidligere versjon med mindre en to fall 0.486)


g) { -3.65, -1.55}


Konklusjon:

Les: Haralds løssnøtips, og bli med på Fjellgruppas telemarkskurs!

[ Haralds friluftssider | Haralds hjemmeside | Komentarer]November 1996. HFe.