Harald's telemarkstips

I forbindelse med en mail jeg skrev Eldar Heide, ramset jeg opp noen øvelser for å fremme dalvendt overkropp ved telemarkskjøring.

Dalvendt overkropp er viktig ved kjøring på hardt underlag, og det vanligste problemet ved bakkekjøring. I løssnøen vil det derimot ofte være lønnsomt å la overkroppen følge med rundt.

Her kommer noen øvelser for å trene motvridning: (Navnene på øvelsene er tildels uoffisielle.)

 1. "Trykknappen"
  Elevene holder begge hender på ytre kne mens de kjører. Dette trenger både motvridning og hofteknekk.

 2. "Servitøren"
  Elevene holder begge hender ned mot dalen med håndflatene opp, som om man har med et matfat. Dette matfatet må jo holdes stille; og følgelig må det være dalvendt.

 3. "Hei på deg"
  Instruktøren står stille i bakken. Gjerne uten ski, slik at han/hun blir mer bevegelig. Eleven svinger tett inntil instruktøren på oversiden. Når eleven passerer instruktøren, strekker begge ut hendene, roper "Hei på deg" (e.l.) og klapper hverandre i hendene. PS! Av hensyn til instruktører og deltagers helse bør denne øvelsen gjenomføres i lav fart!

 4. "Skiene i kryss"
  Man løfter indre ski, holder den i lufta over (og fremfor) ytre og lar den peke utover. Dette trener balanse, motvridning, trykk pa ytre og fremfor alt gir den elevene en god følelse av hva et rent skjær er.

 5. "Kjøre med staur"
  I tillegg til stavøvelsen du nevnte er vanlig kjøring med staur nyttig for opptrening av motvridning. NB! Husk at stauren alltid skal holder på utsiden.

Tilbake til: [Harald`s telemarkstips] [Haralds friluftssider] [Haralds hjemmeside][Komentarer]