Jeg er medlem av følgende politiske organisasjoner:

*
Amnesty International.
*
Sosialistisk Venstreparti
*
Naturvernforbundet
Tilbake til Harald's hjemmeside.