Programmer på Harald's hjemmeside

Merk:
  1. Programmene kommer uten noen som helst garanti. Undertegnede fraskriver seg således ethvert ansvar for mulige feil og dets følger.
  2. Alle ikke programmer som ikke er laget i Java er får MS-DOS (/ Windows), men kan også fåes i diverse unix-utgaver ved henvendelse til undertegnede.
  3. Mange av statistikkprogrammene har begrenset nytte uten elementær kjennskap til statistiske metoder.
----------------------------------------------------------------------

Konfint

Klikk her for å laste ned programmet.

**New**Konfint kommer nå også i javaapplet-utgave!

Et program jeg har laget, som angir konfidens-intervaller når vi har et utvalg bestående av uavhengige binære data (d.v.s. data som har to mulige utfall). Programmet bruker normalfordeling som tilnærmingen, og følgelig er det lite velegnet til små utvalg.

----------------------------------------------------------------------

Uavhtest

Klikk her for å laste programmet.

**New**Nå også i javascript-utgave!

Et program jeg har laget som utfører kji-kvatrattesten (tester uavhengighet) i 2X2- tabbeller.

---------------------------------------------------------------------

Utvalgs

Klikk her for å laste ned programmet.

Et program jeg har laget til bruk i valg av utvalgsstørelser.

---------------------------------------------------------------------

Glosepugg programmet «Datapugg»

(Programmet er i selvutpakkende komprimert zip-format, og filen man laster ned heter "gloser.exe")
Klikk her for å laste ned programmet.

Program for læring av gloser i fremmedspråk. Programmet er utviklet av Hans Olav Fekjær, med Harald og Silje Fekjær som «prøvekaniner».

----------------------------------------------------------------------

Tilbake til Harald's hjemmeside.