Test av uavhengighet / Kji-kvadrat testen

-Et javascript for testing av uavhengighet for to dikotome variable (1)
Skrevet av Harald Fekjær, E-post: hfe@math.uio.no

Tast inn data(2), og avslutt med å trykke "Regn ut".

Variabel 1 Variabel 1
Variabel 2:
Variabel 2:
Resultar:
Kji-kvadratverdi:
Merk: Programmet bygger på kji-kvadrat testen, som krever minst 5 varible i hver rubrikk.
Husk også at vi aldri kan slutte fra data at to varible er fullstendig uavhengige, men bare at variblene ikke viser synlig avhengighet.
Fotnoter:
1) D.v.s. varible med to mulige utfall.
2) D.v.s. antall observasjoner med hver av de fire mulige måtene å kombinere de to variablene.
Laget & sist endret august 1996, Hfe