This page in English

Velkommen til Hilde Hasselgårds hjemmeside

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS), Universitetet i Oslo
(Adresse osv. står nederst på siden)

Forskningsinteresser

Moderne engelsk språk/grammatikk. Korpuslingvistikk. Tekstlingvistikk. Kontrastiv analyse (engelsk-norsk). Systemisk-funksjonell grammatikk. Engelsk som andrespråk.
Her kan du se en liste over utgitte arbeider (og noen som er under utgivelse).


Undervisning


Jeg underviser med (u-)jevne mellomrom i følgende emner


 


Undervisningsressurser

 


Prosjekter osv.

 


Hilde Hasselgård
professor i engelsk språk
Kontor NT-917.
Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk
Universitetet i Oslo
Boks 1003
0315 Oslo

hilde.hasselgard@ilos.uio.no

 Offisiell hjemmeside


Oppdatert oktober 2015