Hilde Stendal Robinson

 

penehilde   Fysioterapeut, spesialist i manuellterapi. Doktorgradsstipendiat                       CV (pdf)

 

 

Doktorgradsprosjektets tittel:

Kvinners plager og fysiske funksjon under og etter svangerskap.

Les MER her

 

Informasjon til deltagere i prosjektet:

Kvinners plager og fysiske funksjon under og etter svangerskap.

Informasjonsskriv (pdf)

 

Prosjektet er finansiert av Stiftelsen Helse og Rehabilitering, gjennom Norske Kvinners Sanitetsforening

og har fått midler fra Fond til etter og videreutdanning av fysioterapeuter og Universitetet i Oslo.

 

 

 

Seksjon for helsefag,

Institutt for sykepleievitenskap og helsefag

Postboks 1153 Blindern

0318 Oslo

Tlf.: 22 85 84 21 (a.)

M@il: h.s.robinson@medisin.uio.no

 

 

Samarbeidspartnere:

Fysioterapeut, spesialist i manuellterapi Elisabeth K. Bjelland

Grønland helsestasjon i bydel Gamle Oslo

Helsestasjonene i Oppegård kommune

Hans og Olaf fysioterapi A/S