Image HJ Smith Hans-Jørgen Smiths hjemmeside

Professor dr.med. Hans-Jørgen Smith
Avdelingsleder
Avdeling for radiologi og nukleærmedisin
Klinikk for diagnostikk og intervensjon
Oslo Universitetssykehus HF
e-mail: h.j.smith@medisin.uio.no

Intensjonen med denne hjemmesiden er ikke personlig informasjon, men et supplement til undervisningen i radiologi; dels for medisinske studenter, dels for radiologer under utdannelse. Undervisningsmateriellet er pdf-filer av til dels stor størrelse, slik at det kan ta litt tid å laste dem ned. Lesning av filene krever Adobe® Reader versjon 5,0 eller nyere; om du ikke har programmet, kan du laste det ned her.

Medisinerstudenter 4. semester Generelt om bildedannende metoder
Hofte og bløtdeler v/Eva Kirkhus
Medisinerstudenter 7. semester Prosjektoppgave radiologi
Medisinerstudenter 11./12. semester Radiologisk diagnostikk og intervensjon i abdomen - del 1
Radiologisk diagnostikk og intervensjon i abdomen - del 2
Skjelettradiologi v/stip. Lundby - del 1
Skjelettradiologi v/stip. Lundby - del 2
Skjelettradiologi v/stip. Lundby - del 3
Skjelettradiologi v/stip. Lundby - del 4
Utenlandsmedisinere Radiologiske modaliteter
Akutt abdomen - del 1
Akutt abdomen - del 2
Lever-galleveier-pancreas: Del 1 - lever
Lever-galleveier-pancreas: Del 2 - galleveier
Lever-galleveier-pancreas: Del 3 - pancreas
Intervensjonsradiologi i abdomen
Universitetskurs Radiologiske modaliteter - fysikk, teknologi, biologi og hygiene
Kurs nr. O-23805, 24.08 - 28.08, 2009

Dag 1 - 2:
Røntgenfysikk (Jensen)
Bildekvalitet i røntgendiagnostikk (Østerås)
Digital detektorteknologi m/ anvendelser (Skretting)
CT-teknikk (Martinsen)
Optimalisering av CT-protokoller (Martinsen)
CT-protokoller fra radiologs synsvinkel (Aaløkken)
Bildepresentasjonsteknikker for CT (Aaløkken)
Bruk av kontrastmidler ved CT (Aaløkken)
Teknisk/fysisk grunnlag for SPECT/CT (Skretting)
Teknisk/fysisk grunnlag for PET/CT (Skretting)
Klinisk anvendelser av SPECT/CT og PET/CT (Hagen)

Dag 3:
Dosebegreper - generell strålebiologi - akutte vevsreaksjoner (Wøhni)
Langtidseffekter av ioniserende stråler (Wøhni)
Norsk strålevernslovgivning (Friberg)
Strålebeskyttelse av personal (Widmark)
Medisinsk bruk av stråling (foredrag) (Olerud)
Medisinsk bruk av stråling (artikkel) (Olerud)
Representative doser (Friberg)
Strålevernaspekter ved intervensjonsradiologi (Widmark)
Strålingsrisiko intervensjonsradiologi (artikkel) (Widmark)
Strålevernets rolle i mammografiprogrammet (Pedersen)

Dag 4:
Røntgenkontrastmidler (abstrakt) (Jakobsen)
Røntgenkontrastmidler (foredrag) (Jakobsen)
Ultrasonografi - teori og apparatlære (Egge)
Ultralyd - biologi og hygiene (Egge)
Doppler (foredrag) (Smith)
Doppler (abstrakt) (Smith
Ultralydkontrastmidler (Brabrand)

Dag 5:
Magnetisk resonans (abstrakt) (Smith)
Magnetisk resonans (foredrag) Smith
Sjekkliste MR