Dette er hjemmesiden til HKR, hkr@ifi.uio.no


 Hjemmesiden min hos online.no

 Diverse PHP-greier...

 Løsning av øvingsoppgaver i In228/INF4330