Forelesningsplan: ECON 2310 Høst 2006, (redigert 20-11-2006 av hm. http://folk.uio.no/hmehlum)

Sted: Eilert Sundts hus, auditorium 1, 10.15-12.00

Oppdatert info finnes på kurshjemmesiden: http://www.uio.no/studier/emner/sv/oekonomi/ECON2310/h06/

Seminaroppgaver ligger på sem2310h06.pdf

Denne planen er meget foreløpig, men den gir oversikt over temaene og rekkefølgen. Du kan se på planen for i fjor for å få en idé om hvordan semesteret vil se ut.


Uke 34, 21.aug Noe av Keynes deles ut. Vi ser på et par artikler fra Financial Times I og II. Repeter i tillegg Holdens ”Stabiliseringspolitikk i en enkel Keynes-modell del I og II” (finnes på Holdens 1310side). Blanchard kapittel 1 og 2 leses raskt. Blanchard kapittel 3 leses grundigere, særlig 3-4.

Uke 35, 28. aug. Arbeidsmarked og likevektsledighet og Phillipskurve. Les Blanchard kap. 6 og kap.8. Les også Holden: "Arbeidsmarked og likevektsledighet" som finnes på Holdens 1310 side. Mer om forskrift for pengepolitikken fra 2001 og fra 2006

Uke 36, 4.sep IS-RR, en IS-LM modell med rentepolitikk. Finnes på Holdens 2310 side Se på Inflasjonsrapporten om inflasjonsstyring se foredrag av Gjedrem For detaljer om rentesettingen se denne siden hos Norges-Bank. Blanchard hele kapittel 5. Merk at RR kurven er et alternativ til LM kurven.

Uke 37, 11. sep IS-RR fortsatt. RR i forhold til LM. Blanchard kapittel 4. Les også Blanchard kapittel 25, særlig "Inflation Targeting and Interest Rate Rules". Keynes argumenterer for at økt rente ikke stimulerer til økt sparing i kapittel 9. Om LM kapittel 15. Rentens effekt på BNP i følge inflasjonsrapporten 2000/4

Uke 38, 18. sep AD-AS. Les Holdens hefter Arbeidsmarked og likevektsledighet og AD-AS-modellen som BEGGE finnes på Holdens 2310 side. I tillegg leses kapittel 6 og 7 i Blanchard (I kapittel 6 er tilbudssiden helt lik det vi vil bruke mens etterspørselssiden bygger på IS-LM)

Uke 39, 25. sep: Spekulasjon, realrente, valutahandel og renteparitet. Kapittel 14 (ikke 14.3 og ut), Kapittel 15 (ikke detaljer om LM-kurven) og kapittel 18 i Blanchard. Foredrag av Bergo hos Norges Bank Norske statskasseveksler (T-bills) og statsobligasjoner, Siste norske obligasjonskurser, T-bills og Treasury bonds.

Uke 40, FORELESNINGSPAUSE.

Uke 41, 9. okt: Mundell - Fleming - modellen ved perfekt kapitalmobilitet. Les heftet til Holden finnes på Holdens 2310 side . Les også kapittel 18 i Blanchard på nytt. Se på forskrift for pengepolitikken fra 2001 for sammenheng mellom inflasjonsmål og stabil valutakurs.

Uke 42, 16.okt: Åpen økonomi og Mundell-Fleming modellen. Les Holdens hefte om Mundel-Fleming og Blanchard kap 18-21. Les i det minste hele kap 18, seksjon 19.4-19.6 og side 426-435 og alle FOCUS-boksene.

Uke 43. 23 oktober Avslutning av Mundell-Fleming. Gjennomgang av Mundell-Fleming og IS-RR. Last ned et ark med samtlige effekter i disse modellene satt i sammenheng og ta det med på forelesningen. Les også artikkel om Yen fra Financial Times for å se at paritet ikke er hele historien.

Uke 44. 30 oktober Steinar Holden holder forelesning om offentlig gjeld/formue og om oljefondet. Blanchard kap 26 Holdens handout i powerpoint

Uke 45 6 november Konjunkturer: Les Per Richard Johansen og Torbjørn Eika: Drivkrefter bak konjunkturforløpet på 1990-tallet,Økonomiske analyser 6/2000  Vi skal også se på tvillingmodellene KVARTS og MODAG. Last ned og skriv ut innledningen fra http://www.ssb.no/forskning/modeller/modag/rev_sos/ . Målet er å se i hvilken grad vi kjenner oss igjen i faktisk konjunkturanalyse (MODAG) og faktisk finanspolitisk konsekvensanalyse (KVARTS). Se også NOU 2000: 21

Uke 46 13 november: Oppfølging av 6 november. Phillipskurve på nytt og om Nobelprisvinner Phelps og NAIRU Les mer her. Les Blanchard kap.8 på nytt. Etter pause blir det gjennomgang av semesteroppgaven.

Uke 47 20 november: Siste forelesning: 10.15-10.45: Halvor svarer på spørsmål: (Send mail til halvor.mehlum@econ.uio.no). 11.00-11.45: Øystein Dørum fra DnB NOR snakker om makro sett fra en storbank Powerpoint her. 11.45-12.00 Eksamenstips ved Halvor.


EKSAMEN: 5. desember kl. 14:30 (3 timer).