Forelesningsplan: ECON 2310 Høst 2008, (redigert 11-11-2008 av hm. http://folk.uio.no/hmehlum)

Sted: Eilert Sundts hus, auditorium 1, torsdag 12.15-14.00

Oppdatert info finnes på kurshjemmesiden: http://www.uio.no/studier/emner/sv/oekonomi/ECON2310/h08/

Seminaroppgaver ligger på sem2310h08.pdf

Denne planen er meget foreløpig, men den gir oversikt over de første temaene.

Uke 34, 21.aug Noe av Keynes diskuteres. Arbeidsmarked og likevektsledighet og Phillipskurve. Les Blanchard kap. 3,4, 6 og 8. Les også Holden: "Arbeidsmarked og likevektsledighet" som finnes på Holdens 1310 side (noen av disse er pensum og mange bør leses). Mer om forskrift for pengepolitikken fra 2001 og dagens pengepolitiske rapport (Denne rapporten er pensum). Les også artikkel fra FT

Uke 35, 28. aug. Vi skal  oppsummere Phillipskuven. IS-RR, en IS-LM modell med rentepolitikk. Finnes på Holdens 2310 side Se på Pengepolitisk rapport om inflasjonsstyring se foredrag av Gjedrem For detaljer om rentesettingen se denne siden hos Norges-Bank. Blanchard hele kapittel 5. Merk at RR kurven er et alternativ til LM kurven. Les også artikkelen The crisis: a tale of two monetary policies fra FT..

Uke 36, 4.sep IS-RR fortsatt. RR i forhold til LM. Blanchard kapittel 4. Les også Blanchard kapittel 25, særlig "Inflation Targeting and Interest Rate Rules". Keynes argumenterer for at økt rente ikke stimulerer til økt sparing i kapittel 9. Om LM kapittel 15. Rentens effekt på BNP i følge inflasjonsrapporten 2000/4

Uke 37, 11 sep Spekulasjon, realrente, valutahandel og renteparitet. Kapittel 14 (ikke 14.3 og ut), Kapittel 15 (ikke detaljer om LM-kurven) og kapittel 18 i Blanchard. Norske statskasseveksler (T-bills) og statsobligasjoner og innbydelse , Siste norske obligasjonskurser, T-bills og Treasury bonds. Se også på artikkelen ECB and the banks som en forsmak på forelesningen kan dere se på TV! Vi skal også se på Oljefondets investeringer. Siste nytt fra Fannie og Freddie fra Bloomberg.

Uke 38, 18 sep Mundell - Fleming - modellen ved perfekt kapitalmobilitet. Les heftet til Holden på Holdens 2310 side . Les også kapittel 18 i Blanchard på nytt. Se på forskrift for pengepolitikken fra 2001 for sammenheng mellom inflasjonsmål og stabil valutakurs.

Uke 39, 25 sep Åpen økonomi og Mundell-Fleming modellen. Les Holdens hefte om Mundel-Fleming og Blanchard kap 18-21. Les i det minste hele kap 18, seksjon 19.4-19.6 og side 426-435 og alle FOCUS-boksene. Skriv ut og ta med Oppsummeringsark til IS-RR vs MF

Uke 40, 2 okt Forelesningsfri. Bruk tiden på å lese Gjedrems foredrag Pengepolitikk i et historisk perspektiv (anbefalt av student)og SSB: Øystein Olsens foredrag Norge og oljen i et 100 års perspektiv

Uke 41 , 9 okt Før pause: Semesteroppgaven leveres inn. Les om Statsbudsjettet her. Nasjonalbudsjettet hentes her. Halvors utklipp her. Etter pause: Harald Magnus Andreassen. Her er plansjene hans.

Uke 42, 16 okt. Besøk til Norges Bank. Her er plansjene: før pause , etter pause

1. Alle som skal være med må være registrert på navneliste.
2. Ta med legitimasjon med bilde.
3. Møt utenfor Norges Bank (Bankplassen 2, inngang Kirkegaten) klokken 11.30.
4. Ikke ta med sekk eller bag (Papir og blyant i lomma ev i liten veske).

Uke 43, 23 okt AD-AS og tidskonsistens: Les notatet om AD-AS fra Holdens 2310 side i tillegg til kapittel 6 og 7 i Blanchard (I kapittel 6 er tilbudssiden helt lik det vi vil bruke mens etterspørselssiden bygger på IS-LM). Les resten av notatet fra 28 august om Phillipskurven. Les også notatet om AD-kurven og Mundell-Fleming. For mer om politikkregler og tidsinkonsistens les Blanchard 24. OBS: For mer om NAIRU les "The Phelps Factor" av Stiglitz.

Uke 44, 30 okt., Konkurranseutsatt vs. Skjermet sektor. Frisk opp SHs oljemodell fra 1310. Les grundig  Hovedkursteorien, vedlegg 3 fra NOU 13:2003 Jeg ble jo ikke ferdig så her er et kort notat med resten av forelesningen om hovedkursen. Gjest fra bank Tiril Haug Willums plansjer.

Uke 45, 6 nov. Produktivitet og Konjunkturer. Les Blanchard ch 13 (særlig diskusjon av figur). Som motivasjon skal vi også se litt på SSBmodellen MODAG Les Per Richard Johansen og Torbjørn Eika: Drivkrefter bak konjunkturforløpet på 1990-tallet,Økonomiske analyser 6/2000. I tillegg til oppdatert info fra Konjunkturutviklingen i Økonomisk Analyse 1:08 og side 28-29 i Konjunkturutviklingen i Økonomisk Analyse 1:06. Skriv også ut oppdatert figur for 00-06. Les alle økonomportrettene bakerst i Blanchard (merk at mye av diskusjonen direkte eller indirekte handler om muligheten til å bruke politikk til å påvirke aktivitetsnivået). Forelesningsnotat om arbeidstilbud og produktivitet. Årets Nobelprisvinner Krugman har følgende å si om depresjonen i Japan og likviditetsfellen

Uke 46, 13 nov Steinar Holden foreleser om sparing og pensjon og finanspolitiske regler. S Holden finanspolitiske regler

Uke 47, 20 nov Gjennomgang av semesteroppgaven og spørsmål og svar


EKSAMEN: 1. desember kl. 09:00 (3 timer). (dette er eksamensinfo som annonsert i august 08)