Forelesningsplan: ECON 2310 Høst 2009, (redigert 20.11.2009 av hm. http://folk.uio.no/hmehlum)

Sted: Sophus Lies auditorium  torsdag 12.15-14.00

Oppdatert info finnes på kurshjemmesiden: http://www.uio.no/studier/emner/sv/oekonomi/ECON2310/h09/

Denne planen er meget foreløpig, men den gir oversikt over de første temaene.

Uke 34, 20.aug Noe av Keynes leses. Arbeidsmarked og likevektsledighet og Phillipskurve. Les Blanchard kap. 3,4, 6 og 8. Les også Holden: "Arbeidsmarked og likevektsledighet" som finnes på Holdens 1310 side (noen av disse er pensum og mange bør leses). Mer om forskrift for pengepolitikken fra 2001 og den siste pengepolitiske rapport (Denne rapporten er pensum).

Uke 35, 27. aug. Vi skal oppsummere Phillipskurven. IS-RR, en IS-LM modell med rentepolitikk. Finnes på Holdens 2310 side Se på Pengepolitisk rapport om inflasjonsstyring . For detaljer om rentesettingen se denne siden hos Norges-Bank. Blanchard hele kapittel 5. Merk at RR kurven er et alternativ til LM kurven.

Uke 36, 3.sep IS-RR fortsatt. RR i forhold til LM. Blanchard kapittel 4. Les også Blanchard kapittel 25, særlig "Inflation Targeting and Interest Rate Rules". Rentens effekt på BNP i følge inflasjonsrapporten 2000/4

Uke 37, 10 sep Finanskrise og mottiltak. Forbered dere ved å lese Blanchard: «The Crisis: Basic Mechanisms and Appropriate Policies» og «Fiscal policy for the crisis» og Innledning og kapittel 1 i Kredittilsynet: «Tilstanden i finansmarkedet». Forelesningsnotat av HM.

Uke 38, 17 sep Vi fortsetter med temaet fra 10. september. Les Blancard kapittel 22. Vi starter på temaet Spekulasjon, realrente, valutahandel og renteparitet. Kapittel 14 (ikke 14.3 og ut), Kapittel 15 (ikke detaljer om LM-kurven) og kapittel 18 i Blanchard. Norske statskasseveksler (T-bills) og statsobligasjoner og innbydelse , Siste norske obligasjonskurser, T-bills og Treasury bonds. Yieldkurve fra ECB

Uke 39, 24 sep Mundell - Fleming - modellen ved perfekt kapitalmobilitet. Les heftet til Holden på Holdens 2310 side . Les også kapittel 18 i Blanchard på nytt. Se på forskrift for pengepolitikken fra 2001 for sammenheng mellom inflasjonsmål og stabil valutakurs.

Uke 40, OBS Forelesningspause Jobb med semesteroppgaven.

Uke 41 8 okt Åpen økonomi og Mundell-Fleming modellen. Les Holdens hefte om Mundel-Fleming og Blanchard kap 18-21. Les i det minste hele kap 18, seksjon 19.4-19.6 og side 426-435 og alle FOCUS-boksene.

Uke 42 13 okt: OBS: Gjesteforeleser ECON3410: Ole Christian Bech Moen: The dynamics of the US economy credit crise. Ragnar Frisch Auditoriet 13 oktober 14.15-16.00. (Meget relevant for oss. Nesten obligatorisk)

Uke 42, 15 okt Om Statsbudsjettet. Les om Statsbudsjettet her. Nasjonalbudsjettet hentes her. Halvors utklipp her.
Skriv ut og ta med Oppsummeringsark til IS-RR vs MF. Vi starter på AD-AS.

Uke 43, 22 okt. Levering av semesteroppgave.AD-AS og tidskonsistens: Les notatet om AD-AS fra Holdens 2310 side i tillegg til kapittel 6 og 7 i Blanchard (I kapittel 6 er tilbudssiden helt lik det vi vil bruke mens etterspørselssiden bygger på IS-LM). Les resten av notatet fra 27 august om Phillipskurven. Les også notatet om AD-kurven og Mundell-Fleming

Uke 44, 29 okt. Gjesteforelesning av Finansdirektør Tiril Haug Villum, Paretobank. Mer om AD-AS

Uke 45, 5 nov. Besøk til Norges Bank. 11.30-14.30 Pengepolitikk, likviditetsstyring, arbeidsplass.
1. Alle som skal være med må innen 29 oktober være registrert på navneliste. Send mail med «etternavn, fornavn» til rannveni krøllalfa student.uio.no innen 29 oktober
2. Ta med godkjent legitimasjon med bilde.
3. Møt utenfor Norges Bank (Bankplassen 2, inngang Kirkegaten) klokken 11.30.
4. Ikke ta med sekk eller bag (Papir og blyant i lomma ev i liten veske).

Uke 46 12 nov. Konkurranseutsatt vs. Skjermet sektor. Frisk opp SHs oljemodell fra 1310. Les grundig  Hovedkursteorien, vedlegg 3 fra NOU 13:2003

Uke 47 19 nov. Gjennomgang av semesteroppgave. Åpen time med spørsmål og svar. send mail. Noen løsningsforslag for seminaroppgaver fra 2008 (med forbehold om FEIL)

På emnet har vi en Googlegruppe der studentene kan utveksle relevant stoff og synspunkter: http://groups.google.no/group/uioecon2310h2009

Navn og epost til kontaktstudentene finner dere her


EKSAMEN: 30. november kl. 14:30 (3 timer). . (dette er eksamensinfo som annonsert i august 09)

SPØRSMÅL og SVAR ikke dekket på siste forelesning:

Sp: er handlingsregelen en tidskonsistent plan?
Sv: Det avgjørende for tidskonsistens er om det er fristende å bryte planen når andre aktører har tilpasset seg. Handlingsregelen kan sees som et løfte om å holde økonomien rundt naturlig ledighet (un). Det løftet kan det i tråd med Kydland og andre være fristende å bryte.

Sp: Hvorfor er den langsiktige Phillipskurven loddrett?
Sv: Det er bare når ledigheten er på det naturlige nivået at inflasjonen ikke blir høyere enn forventet. Derfor vil inflasjonen bli stadig høyere når u<un og stadig lavere når u>un. Bare når u=un vil inflasjonsraten holde seg konstant fra år til år.

Sp: Hva kjennetegner Taylors regel
Sv: Kort sagt at renta settes opp når ledigheten synker og opp når inflasjonen stiger.

Sp: Er IS kurven i åpen økonomi med flytende valutakurs slakere enn IS-kurven i lukket økonomi?
Sv: Ja i åpen øk virker renta sterkere på aktivitetsnivået fordi det også er effekter via valutakursen.