Forelesningsplan: ECON 2310 Høst 2013, (redigert 04.11.2013 av hm. http://folk.uio.no/hmehlum)


Tirsdag kl. 12:15 -14:00, Auditorium 1 Eilert Sundts hus

Oppdatert info finnes på kurshjemmesiden: http://www.uio.no/studier/emner/sv/oekonomi/ECON2310/h13/

Emnet har en GOOGLEGRUPPE . Registrer dere i dag. Senest innen tre uker.

Denne planen er meget foreløpig, men den gir oversikt over de første temaene.

Pensum er Blanchard, Amighini and Giavazzi: Macroeconomics, A European perspective (Innholdsfortegnelsen til Macroeconomics, A European perspective 1 ed.). Blanchard, Amighini and Giavazzi:  2 ed. er nesten identisk (se innholdsfortegnelsen over for de små justeringene.) De som har Blanchard USedition 5th ed. fra tidligere kan, med litt innsats klare seg med den.

Uke 34, 20.aug Om ustabilitet: Les Mehlums notat om gjeld og oljefond. Arbeidsmarked og likevektsledighet og Phillipskurve. Les Blanchard kap. 3,4, 6 og 8. Les også Holden: "Arbeidsmarked og likevektsledighet" som finnes på Holdens 1310 side (noen av disse er pensum og mange bør leses). Mer om forskrift for pengepolitikken fra 2001 og den siste pengepolitiske rapport (årets rapporter er pensum). 

Uke 35, 27 aug Vi skal oppsummere Phillipskurven. IS-RR, en IS-LM modell med rentepolitikk. Finnes på Holdens 2310 side Se på Pengepolitisk rapport om inflasjonsstyring. For detaljer om rentesettingen se denne siden hos Norges-Bank. Blanchard hele kapittel 5. Merk at RR kurven er et alternativ til LM kurven.

Uke 36, 3 sep IS-RR fortsatt. RR i forhold til LM. Blanchard kapittel 4. Les også Blanchard kapittel 24, særlig "24.2 Monetary Policy Rules" (23.2 i 2 ed.). Rentens effekt på BNP i følge inflasjonsrapporten s.17-21 2000/4. GOOGLEGRUPPEN STENGES FOR ÅPEN PÅMELDING I KVELD.  Påmelding til semesteroppgave.

Uke 37, 10 sep.  Finanskrise og mottiltak. Forbered dere ved å lese referat fra ECB pressekonferansen 06.09.2012 Blanchard Macroeconomics kapittel 20, Blanchard: «The Crisis: Basic Mechanisms and Appropriate Policies» , kapittel 1 i Kredittilsynet: «Tilstanden i finansmarkedet 2009». og H Mehlum forelesningsnotat om IS RP.

Uke 38, 17 sep.  Fotsettelse fra 10 sep. Les Blanchard, Dell'Ariccia, and Mauro "Rethinking Macroeconomic Policy II". Les Blanchard chap 20 og 21 og 24, særlig 24.3. Starter på Mundell - Fleming - modellen ved perfekt kapitalmobilitet. Les heftet til Holden på Holdens 2310 side .
OBS: Blanchard bruker konvensjonen at valutakurs er prisen på egen valuta målt i utenlandsk valuta (E=1/6 i Norge når 1 USD koster 6 NOK, E er altså kroneprisen). Vi vil bruke konvensjonen at valutakurs er prisen på utenlandsk valuta målt i egen valuta (E=6 i Norge når 1 USD koster 6 NOK, E er altså dollarprisen)

Uke 39, 24 sep. Mundell - Fleming - modellen ved perfekt kapitalmobilitet. Les heftet til Holden på Holdens 2310 side . Les også kapittel 6 og 18-19 i Blanchard. Les også Hovedstyrets vurdering ved rentemøtet 

Uke 40, OBS Forelesningspause Jobb med semesteroppgaven . (denne leveres inn på forelesningen 8 oktober).

Uke 41, 8 okt.  Innlevering semesteroppgave. Åpen økonomi og Mundell-Fleming modellen. Les Holdens hefte om Mundel-Fleming og Blanchard kap 6 og 18-19. les box 1.3 og 3.1 i World Economic Outlook  Ta med oppsummering av Mundell-Fleming.  Påmelding til Norges Bank
*Hjemmelekse for alle til 9 nov: Oppgaver knyttet til bruk av databaser og bibliotek.  (Som en del av bachelorutdanningen skal dere lære å finne informasjon og refereanser)

Uke 42, 15 okt.  Om statsbudsjettet, ta med utdrag (legges frem mandag 14. oktober kl. 10:00) . Ta med oppsummering av Mundell-Fleming.  AD-AS og tidskonsistens: Les notatet om AD-AS fra Holdens 2310 side i tillegg til kapittel 7 og 8 i Blanchard (I kapittel 8 er tilbudssiden helt lik det vi vil bruke mens etterspørselssiden bygger på IS-LM). Siste frist for Påmelding til Norges Bank

Uke 43, 22 okt.  Mer AD-AS.  Ta med Halvors notat om å gå fra M-F til AD. Les delen om tidskonsistens fra notatet om Phillipskurven. Les også om Nobelpris til Finn Kydland (særlig kap. 2 og 2.3.2). Vi bruker også litt tid på hva det vil si at produksjonen antas etterspørselsbestemt. Les utdrag fra Keynes. Konjunkturer. Se figur (og Pengepol rapp.)  fra Blanchard 5th ed. (les margkommentaren). Vi starter på  Konkurranseutsatt vs. Skjermet sektor. Frisk opp SHs oljemodell fra 1310.

Uke 44, 29 okt. Besøk til Norges Bank.. 08.50-11.50
1. Alle som skal være med må innen 15 oktober være registrert på navneliste:. Påmelding til Norges Bank Fristen er absolutt.
2. Ta med godkjent legitimasjon med bilde.
3. Møt utenfor Norges Bank (Bankplassen 2, inngang Kirkegaten). 
08.50
4. Ikke ta med sekk eller bag (Papir og blyant i lomma ev i liten veske).
Plansjer: Morka og Syrstad

Uke 45, 5 nov. Biblioteksoppgaver. Noen forslagKonkurranseutsatt vs. Skjermet sektor. Frisk opp SHs oljemodell fra 1310. Les grundig  Hovedkursteorien, som er vedlegg 3 fra NOU 13:2003. Les også Halvor Mehlums notat om hovedkursen.

Uke 46, 12 nov.  Les grundig  Hovedkursteorien, som er vedlegg 3 fra NOU 13:2003. Les også Halvor Mehlums notat om hovedkursenTre gjenværende temaer. 1: Om gresk gjeld. 2: Økonomisk Utsyn no1. 2012, kapittel 2. 3: Pengepolitisk rapport 3,2012 kap 1 særlig s 14-18    PENSUM: Med disse utdragene, sammen med utdrag og notater fra tidligere, er pensumformuleringen ”utdrag bestemmes senere” definert.

Uke 47, 19 nov. Gjennomgang av semesteroppgave, eksamenstips. Spørsmål og svar.


..

..

EKSAMEN 5. desember kl. 09:00 (3 timer).. (dette er eksamensinfo som annonsert i august 2013, sjekk selv) :.