Forelesningsplan: ECON 2310 Høst 2014, (redigert 18.11.2014 av hm. http://folk.uio.no/hmehlum)


Tirsdag kl. 10:15 -12:00, Auditorium 1 Eilert Sundts hus

Oppdatert info finnes på kurshjemmesiden: http://www.uio.no/studier/emner/sv/oekonomi/ECON2310/h14/

Emnet har en GOOGLEGRUPPE . Registrer dere i dag. Senest innen tre uker.

Denne planen er meget foreløpig, men den gir oversikt over de første temaene.

Pensum er Blanchard, Amighini and Giavazzi: Macroeconomics, A European perspective (Innholdsfortegnelsen til Macroeconomics, A European perspective 2 ed.). Blanchard, Amighini and Giavazzi:  1 ed. er nesten identisk (se innholdsfortegnelsen over for de små justeringene.) De som har Blanchard USedition 5th ed. fra tidligere kan, med litt innsats klare seg med den.

Uke 34, 19.aug Om ustabilitet: Les Mehlums notat om gjeld og oljefond. Arbeidsmarked og likevektsledighet og Phillipskurve. Les Blanchard kap. 3,4, 6 og 8. Les også Holden: "Arbeidsmarked og likevektsledighet" som finnes på Holdens 1310 side (noen av disse er pensum og mange bør leses). Mer om forskrift for pengepolitikken fra 2001 og den siste pengepolitiske rapport (årets rapporter er pensum). 

Uke 35, 26 aug Uke 34 temaene fullføres. Les de første sidene om  Phillipskurven. IS-RR, en IS-LM modell med rentepolitikk (finnes på Holdens 2310 side) Se på Pengepolitisk rapport om inflasjonsstyring. For detaljer om rentesettingen se denne siden (og pekerne der) hos Norges-Bank. Blanchard hele kapittel 5. Merk at RR kurven er et alternativ til LM kurven.

Uke 36, 2 sep IS-RR fortsatt. RR i forhold til LM. Blanchard kapittel 4. Les også Blanchard kapittel 23, særlig "23.2 Monetary Policy Rules" (24.2 i 1 ed.). Rentens effekt på BNP i følge inflasjonsrapporten s.17-21 2000/4. GOOGLEGRUPPEN STENGES FOR ÅPEN PÅMELDING I KVELD.  Påmelding til semesteroppgave.

Uke 37, 9 sep.  Finanskrise og mottiltak. Forbered dere ved å lese referat fra ECB pressekonferansen 06.09.2012 Blanchard Macroeconomics kapittel 20, Blanchard: «The Crisis: Basic Mechanisms and Appropriate Policies» , kapittel 1 i Kredittilsynet: «Tilstanden i finansmarkedet 2009». og H Mehlum utkast til artikkel om  IS RP. (finner dere trykkfeil , så meld i fra)

Uke 38, 16 sep.  Fortsettelse fra 9 sep. Les Blanchard, Dell'Ariccia, and Mauro "Rethinking Macroeconomic Policy II". Les Blanchard chap 20 og 21 og 23,. Starter på Mundell - Fleming - modellen ved perfekt kapitalmobilitet. Les heftet til Holden på Holdens 2310 side .
OBS: Mange amerikanske lærebøker bruker  konvensjonen at valutakurs er prisen på egen valuta målt i utenlandsk valuta. Vi vil bruke konvensjonen at valutakurs er prisen på utenlandsk valuta målt i egen valuta (E=6 i Norge når 1 USD koster 6 NOK, E er altså dollarprisen)

Uke 39, 23 sep. Mundell - Fleming - modellen ved perfekt kapitalmobilitet. Les heftet til Holden på Holdens 2310 side . Les også kapittel 6 og 7 i Blanchard. Semesteroppgave leveres inn 7 oktober.


Uke 40, 30.sep Pause. Arbeid med semesteroppgaven.

Uke 41, 7 okt.  Innlevering semesteroppgave på papir på forelesning. Åpen økonomi og Mundell-Fleming modellen. Les Holdens hefte om Mundel-Fleming og Blanchard kap 6 og 17-18. Ta med oppsummering av Mundell-Fleming.

Uke 42, 14 okt.  Om statsbudsjettet, ta med utdrag (legges frem onsdag 8. oktober kl. 10:00) . Ta med oppsummering av Mundell-Fleming.  AD-AS og tidskonsistens: Les notatet om AD-AS fra Holdens 2310 side i tillegg til kapittel 8 og 9 i Blanchard (I kapittel 9 er tilbudssiden helt lik det vi vil bruke mens etterspørselssiden bygger på IS-LM).  Påmelding til Norges Bank Fristen er 17 oktober.


Uke 43 Mer AD-AS.  Ta med Halvors notat om å gå fra M-F til AD. Les delen om tidskonsistens fra notatet om Phillipskurven. Les også om Nobelpris til Finn Kydland (særlig kap. 2 og 2.3.2). Vi bruker også litt tid på hva det vil si at produksjonen antas etterspørselsbestemt. Les utdrag fra Keynes.

Uke 44, 28. okt. Besøk til Norges Bank
Besøk til Norges Bank.. 08.55-12.00
1. Alle som skal være med må innen 17 oktober være registrert på navneliste:. Påmelding til Norges Bank Fristen er absolutt.
2. Ta med godkjent legitimasjon med bilde.
3. Møt utenfor Norges Bank (Bankplassen 2, inngang Kirkegaten). 
08.55
4. Ikke ta med sekk eller bag (Papir og blyant i lomma ev i liten veske).
Presentasjoner: Morka  Syrstad  Meyer

Uke 45, 4 nov.  Les delen om tidskonsistens fra notatet om Phillipskurven.Mer AD-AS.  Konkurranseutsatt vs. Skjermet sektor. Frisk opp SHs oljemodell fra 1310. Les grundig  Hovedkursteorien, som er vedlegg 3 fra NOU 13:2003. Les også Halvor Mehlums notat om hovedkursen. *Hjemmelekse for alle til 11 nov: Oppgaver knyttet til bruk av databaser og bibliotek.  (Som en del av bachelorutdanningen skal dere lære å finne informasjon og refereanser).

Uke 46, 11 nov. Gjennværende temaer: 1.  Halvor Mehlums notat om hovedkursen. 2. Om konjunkturer Særlig økonomiske analyser 3/2014 og boks 2.2 og 2.4 fra Økonomisk utsyn 2013. Svar på biblioteksoppgaver.

Uke 47, 18 nov. Gjennomgang av semesteroppgave løsningsforslag v Even Hvinden (tusen takk) , eksamenstips. Spørsmål og svar. HVA VIL DERE HA REPETERT? Send epost til meg, så systematiserer jeg. halvor.mehlum@econ.uio.no

Biblioteksoppgaver. Noen forslag til svar .Årstalen til Skånland finnes også her Norges Banks tidslinje

EKSAMEN 16 desember kl. 09:00 (3 timer). (dette er eksamensinfo som annonsert i august 2014, sjekk selv)

SEMESTEROPPGAVE, leveres ut 24 sept og inn 7 oktober. Registrering her innen 9 sept.

MACROBOND: Logg inn med UiO brukernamn og passord på UiO til kiosk.uio.no, finn Macrobond under fanen "Analyse", logg deretter inn med brukernamn: library@econ.uio.no passord: ZkDuwhHRx