Forelesningsplan Econ2310 høsten 2015

Vilhelm Bjerknes' hus Auditorium 1, to 16.15- 18.00

Forfattere

Forelesningsplan

Dato    tema lesestoff ekstra
to. 20. aug. Introduksjon. a) Om gjeld og ustabilitet b) Repetisjon av arbeidsmarked og likevektsledighet. Les (M) notat om gjeld og oljefond. (H) Arbeidsmarked og lønnsfastsettelse (B) kapittel 3,4,6 og 8. a DSA stemt over i gresk folkeavstemning 5 juli b DSA publisert 2 juli c DSA oppdatering 14 juli d DSA-maler
to. 27. aug. Fortsettelse av b fra sist og Phillipskurve (M) første sider om Phillipskurven (B) kapittel 5.
to. 3. sep. IS-RR, en IS-LM modell med rentepolitikk (H)Rente og pengepolitikk. Forskrift for pengepolitikken fra 2001 og den siste pengepolitiske rapport (årets rapporter er pensum).
to. 10. sep. Finanskrise og mottiltak ECB pressekonferanse 06.09.2012 og kapittel 1 i Kredittilsynet: «Tilstanden i finansmarkedet 2009». og H Mehlum Artikkel om IS RP. Blanchard fra 2009
to. 17. sep. fortsetter der vi slapp sist
to. 24. sep. IS-RR i en åpen økonomi. Og litt om obligasjoner (H) Åpen IS-RR-PK (B) Kapittel 4(s 69) og 6.
to. 1. okt. PAUSE
to. 8. okt. Fortsatt IS-RR og Om statsbudsjettet ENDA NY (16.24 rettet)!!! Åpen IS-RR-PK / Utdrag NB / Utdrag Skatt
to. 15. okt. Pål Lykkja, UB, informerer om hvordan man finner kilder. (Løs oppgaver)
Tidskonsistens
(M) Tidskonsistens-sider fra Phillipskurvenotat
(B) 22.2 og 24.3
og om Nobelpris til Finn Kydland (særlig kap. 2 og 2.3.2).
Keynes om et terspørsel
Oppgaver med biblioteksoppgaver.
to. 22. okt. Besøk til Norges Bank 08.55
Alle som skal være med må innen 15 oktober være registrert på navneliste.
Fristen er absolutt.
Plansjer 1
Plansjer 2 pptx
Plansjer 2 pdf
Plansjer 3
Navneliste
to. 29. okt. a) Inntekstfordeling og etterspørsel (basert på IS)
b) Konkurranseutsatt vs. skjermet sektor.
a) notat
b) Aukrustmodellen med olje
to. 5. nov. Om konjunkturer SSB Økonomiske analyser 3/2015 (Merk boks 2.1) Rapport 2015/46 og og IS-RR
to. 12. nov. a) Pengepolitikk åpen økonomi, valutaunion
b) Biblioteksoppgaver
a) (M) Omfordeling også i åpen økonomi (M) Om pengepolitikk (B) 16.2, Hele 19 (Særlig s 432) Hele kapittel 23 (Særlig FOCUS og appendix)
b) Se 15 okt.
Appendix gjentar noen temaer fra seminar 7. Vi vil løse det grafisk m utgangspunkt i [23A.3] (merk trykkfeil i gul boks. "Third best" skal være $\pi^e=\pi>0$)
to. 19. nov. Eksamenstips, gjennomgang semesteroppgave

Googlegruppe: uioecon2310h15

Denne gruppen er et forum der vi alle kan diskutere fagstoff, utveksle informasjon og stille spørsmål. Du kan melde deg på.

Kontaktstudenter. Med dem kan dere ta opp alt dere vil formidle til foreleser

Sara Midgaard sarami@live.no
Eirik Rønning Strand eirikstrand1994@gmail.com
Magnus Åstebøl magnaast@student.sv.uio.no

11/6/2015 11:49:24 AM