Halvor Moxnes' hjemmeside

Fagutvikling og forskerutdanning


TVERRFAGLIG UTVIKLING

Ledet undervisningsutvalget i SUM (Senter for utvikling og miljø) med integreringen av undervisningen i gradssystemet på Universitetet på 1980-tallet.

Styreleder for prosjekt Alternativ Framtid , et Stortings-finansiert framtids forsknings-prosjekt inspirert av Fremtiden i våre hender, 1988-90.

Medlem av UiO-utvalg for å opprette Master in Peace- and Conflict-studies der det også kan inngå kurs ved Teologisk fakultet.

ETIKKFORSKNING OG FORSKERUTDANNING

I 1989-90 ledet jeg NAVF komiteen som utredet behovet for etikkforskning i Norge, som førte til at NAVF (nå NFR) i 1991 opprettet NAVF’s Etikkprogram, et 10-årig nasjonalt forsknings- og forskerutdanningsprogram i etikk, der jeg i flere år satt i styringsgruppen og bl.a. utviklet forskerutdanningskurs i etikk. Etter at NFR programmet ble avsluttet, ble det delvis videreført som Etikkprogrammet ved UiO, der nå flere av stipendiatene i TF’s PhD-program er ansatt.

Jeg var medlem av Den nasjonale forskningsetiske komite for samfunnsfag og humaniora i første fase (1991-96) da den utviklet de forskningsetiske retningslinjene for fagene.

FORSKERUTDANNING I TEOLOGI

Fra 2003 har jeg vært programleder for TF’s PhD-program og i samarbeid programutvalget, med forskningsansvarlig i administrasjonen og en stipendiat som faglig sekretær utviklet dette forskerutdanningsprogrammet som vi nå mener er et av de best organiserte ved UiO. Programmet drives i samarbeid med Institutt for teologi og filosofi ved Høyskolen i Agder og Praktisk Teologisk seminar, og tar opp kandidater fra alle de områdene som mastergradene ved fakultetet dekker.

Siden mange av fagmiljøene er små, er det etablert flere nordiske samarbeidsnettverk, dels et alment (Nordic Network for Doctoral Training in Theology and Religion), dels fagspesifikke. Jeg har tatt initiativ til og leder ett av dem, Network for the Study of Early Christianity in the Greco-Roman world