Halvor Moxnes' hjemmeside

Formidling og samfunnsdebatt


Ved siden av forskning og undervisning er formidling den tredje viktige oppgaven for universitetet. Den består dels i formidling av forskningsresultater, for eksempel som populær-vitenskapelig publikasjoner og foredrag, dels ved å bruke sin fagkompetanse inn i samfunns- og kirkedebatt. Jeg har gjennom hele min tid ved universitetet forsøkt å gjøre begge deler. Her kan jeg bare trekke fram noen eksempler.

POPULÆRVITENSKAPELIG LITTERATUR

På bakgrunn av min doktoravhandling om Paulus’ gudsbilde skrev jeg boken Gud for de ugudelige. Jesus, Paulus og urkristendommens gudstro (1980). 25 år etter at den kom ut brukes den fremdeles som studiebok ved kristendomsstudier ved lærerutdanningen på Høyskolen i Oslo.

Til 2000-års markeringen samlet jeg mange kolleger fra Det teologiske fakultet som bidro til boken Jesus: År 2000 etter Kristus. Det ble et spennende samarbeid som fikk som resultat en presentasjon av de mangfoldige Jesus-bilder som finnes, både historisk, innen jødedom, islam og nyreligiøsitet, i feministisk historie og aktualitet, i Latin-Amerika og i Norge.

At kristendommen var en mangfoldig bevegelse med mange Jesus-bilder allerede i tidlig tid blir tydelig hvis en studerer de tidlige skriftene fra Jesus-tradisjonen som ikke kom med i Det nye testamente. Særlig de berømte funnene i 1946 i Nag-Hammadi i Egypt brakte fram mange slike skrifter. Sammen med gnostisisme-eksperten Einar Thomassen ved Universitetet i Bergen, som oversatte tekstene fra originalspråket til norsk for første gang, utgav jeg Apokryfe Evangelier (2001) i Bokklubbens serie Verdens Hellige Skrifter.

I Hva er kristendom (2006) i Universitetsforlagets serie ”Hva er…” forsøker jeg å presentere kristendommen som mer enn et teologisk system. Jeg vil gi et bilde av den som en levende religion som har sin begynnelse i Jesus, som ble videreført og fortolket gjennom kirkens historie, og som nå står overfor mange utfordringer i den moderne verden (se anmeldelse Ung Teologi).

Jeg har skrevet en rekke mindre studier om kjønn, seksualitet og homoseksualitet i teologisk og kirkelig perspektiv, dels historiske (se særlig Naturlig sex? Seksualitet og kjønn i den kristne antikken), om Bibelen og homoseksualitet i utredningen Homofile i kirken (1995), om homofilidebatten i den norske kirke fra 1953 til 2003, og om homoseksualitet og menneskerettigheter.

INFORMASJON OG DEBATT

Formidling skjer også muntlig, gjennom foredrag i mange sammenhenger, gjennom å delta i radio og TV-programmer, intervjuer og innlegg i aviser.. Dels har dette form av opplysning og informasjon om forsknings, det var for eksempel særlig aktuelt om Jesus-forskningen rundt 2000 –års jubileet (se). Det kan også være presentasjon av hva vi forstår ved kristendom, slik som i intervjuer i forbindelse med utgivelsen av Hva er kristendom (se ). I andre sammenhenger er det viktig å presentere synspunkter og holdninger i aktuelle samfunns- og kirkedebatter. Det har for eksempel vært debatten om hva det betyr å være folkekirke, som har dukket opp i forbindelse med reformer i kirkeordning (se 1984) og i spørsmålet om statskirke (se ÅpenKirke). Spørsmålet om kvinners plass i kirken (se Bispekåpen også for kvinner) og ikke minst om anerkjennelse av homofile samliv og partnerskap og adgang til kirkelige stillinger har vært viktige symbolsaker for en åpen folkekirke der jeg har deltatt i debatten gjennom mange år.