Halvor Moxnes' hjemmeside

Internasjonalisering

Internasjonal koordinator ved fakultetet i en ti-årsperiode fra tidlig på 1990-tallet. I samarbeid med administrasjonssvarlig, en studentkomite og UiOs internasjonale avdeling bygget vi opp
ERASMUS-utveksling med deltakelse i to europeiske nettverk, med student – og lærerutveksling
Nordisk utveksling som TF administrerte en periode
INATE-nettverket (International Network in Advanced Theological Education) for studenter og lærere fra 1997, som TF de første årene koordinerte.

Som et resultat av INATE-nettverket ledet jeg et komite-arbeid for et engelsk-språklig mastergradsprogram, som ble etablert av fakultetet som Master in Inter-Contextual Theology

En kort presentasjon av mine tanker om kontekstuell teologi finner du i en artikkel som kommer i Religion og Livssyn.

Fra dette mastergradsprogrammet har nå to kandidater fått opptak på PhD-programmet.

VIKTIGE SAKER I UTDANNING - INTERNASJONALISERING

Mange studenter er interessert i å studere i utlandet, det gir nye faglige erfaringer, møte med et annet miljø og kultur, trening i å bruke et annet språk, kort sagt, en forberedelse til å leve i en mer global verden. Men hvordan skal dere få det til? Dette er en side av studiene som ikke har fungert godt de siste årene, og som fakultetet må gjøre noe med. Sist gang vi tok nye initiativ og utviklet et globalt utvekslingsprogram (INATE) var det faktisk et resultat av ønsker fra studentene!
Mye kan vi gjøre ved å aktivere utvekslingsavtaler som har sovet, men det er også aktuelt med nye initiativ. Derfor er det nå viktig å få innspill fra studenter: hva ønsker dere av et utvekslingsprogram, f.eks. med tanke på HVA dere kan studere, HVOR dere kan reise, Hvordan utenlandsstudier kan knyttes til studieprogrammene dere går i?


MEN INTERNASJONALISERING KAN OGSÅ SKJE HER PÅ FAKULTETET!
Vi har et spennende mastergradsprogram i Intercontextual Theology, med en liten gruppe av utenlandske studenter, de fleste afrikanske og noen ganger INATE-studenter. Men det er for lite kontakt mellom disse studentene og de fleste norske studentene. Og kursene i kontekstuell teologi er lite brukt av norske studenter.
Her er det en sjanse til både å utvikle fellesskap rundt kontekstuell teologi, og å skape et "global classroom" - på TF!!!
Har dere noen tanker om hvordan vi kan få til det? Synes dere det er krevende å ta kurs på engelsk (men skrive oppgaver på norsk)? Fellesskaop mellom studenter bygges best gjennom å delta på felles undervisning. Skal vi legge inn kurs i kontekstuell teologi ikke bare som valgemner, men som grunn-emner på høyere grad? Skal vi mest mulig integrere inter-kontekstuelt masterprogram og teologi-programmet? Hva synes dere om den plassen kontekstuell teologi (f.eks. frigjøringsteologi, feministisk teologi, post-kolonial teologi) har i de faste emnene på programmene?

INTERNASJONALISERING BYGGER PÅ INTERNASJONAL FORSKNING OG KONTAKT
Det er en sammenheng mellom internasjonalisering i studiene og i den forskning lærerne gjør, internasjonalt forskningssamarbeid og internasjonale nettverk. Noen fagfelt, som bibelfagene, er internasjonale og økumeniske, og Bibelen står sentralt i kontekstuell teologi i Latin-Amerika, Afrika og Asia. I forskningssamarbeid om aktuell problemer har vi særlig hatt studier og samarbeid i Latin-Amerika, og nå med flere prosjekter i sørlige Afrika. Disse prosjektene må vi trekke inn i utviklingen av kontekstuell teologi ved fakultetet, og bruke f.eks. til miljø for masteroppgaver.