http://apt.vitakuben.org/


___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

________Du snakker vidunderlig klokt, gutten min. Man har både_____
________glede og utbytte av å drikke av din visdoms kilde._________

________Og kanskje har du til og med litt rett.____________________

________Men vær nå så snill at du igjen lader din rifle. Du________
________er blitt litt for svermerisk for meg. Når som helst________
________kan et par nye rådyr komme løpende, og vi kan ikke_________
________skyte dem med filosofi. Det må være kuler i løpet._________

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

V14: rel1001
______________________________________________________________________
MASTER of Fine Arts, Kunstakademiet, Kunsth°yskolen i Oslo - 2011-2013
______________________________________________________________________
BACHELOR IT, SPRÅK, LOGIKK OG PSYKOLOGI____________________________
________________________________________enkelt emner/frie emner____

180______b__FIL2208 - Fordypning - Erkjennelsesteori og vitenskapsfilosofi
170______c__KUN1000 - Introduksjon til kunsthistorie
160______b__INF2220 - Algoritmer og datastrukturer
150______c__INF1400 - Digital teknologi
___________________________________________________________________
_________________________40gruppe_logikk_og_kunstig_intelligens____

140______c__INF2820 - Datalingvistikk
130______b__HUMIT2710MN - Funksjonell programmering
120______b__HUMIT1750 - Logikk og beregninger
110______b__STK1000 - Innføring i anvendt statistikk
___________________________________________________________________
______________________________________________40gruppe_filosofi____

100______b__FIL2207 - Fordypning - Handlingsfilosofi
090______c__FIL2105 - Fordypning - Metafysikk og bevissthetsfilosofi
080______d__FIL1002 - Innføring i erkjennelsesteori og vitenskapsfilosofi
070______c__FIL1001 - Innføring i metafysikk og bevissthetsfilosofi
___________________________________________________________________
___________________________________________________obligatorisk____
060______c__INF1050 - Systemutvikling
050______d__INF1010 - Objektorientert programmering
040______v__INF1000 - Grunnkurs i objektorientert programmering
030______v__HUMIT1730 - Hypermedier
020______b__EXFAC03-IT - Examen facultatum for IT - språk, logikk, psykologi (Introduksjon til kognisjonsvitenskaper)
010______b__EXPHIL03 - Examen philosophicum
___________________________________________________________________TODO:_____________________________________________________________
            inf5470
            inf5450
            inf5440
            inf4420
            inf3430
            inf3410
            inf3400
            fys1210
            fys1000
            PSY2301 - Bedømmings- og beslutningspsykologi (H 10p)
            PSY2403 - Menneske-teknologi samspill (V 10p)
            PSY2300 - Kognitiv psykologi I (VH 10p)
            C:art:media - Gøteborg
            Master in Media Arts Histories at the University of Krems
___________________________________________________________________
_BA:______________________________________________________H2010____

r:           FIL1001
__________________________________________________________H2009____

            INF4820 - Algoritmer for kunstig intelligens og naturlige språk (10p)

r:           FIL1002
__________________________________________________________V2009____

            LING1105- Psykolingvistikk

r:           INF1010
__________________________________________________________V2008____

195________MAT1000 - Matematikk i praksis I

__________________________________________________________H2004____

185________FIL2203 - Fordypning - Tanke, tolkning og kommunikasjon