Fysikalsk Kjemi -- LO 401 K, Våren 1999

Her er elektroniske utgaver av endel av papir-materiellet som ble delt ut. Det meste finnes enten i HTML og/eller i PostScript. HTML er egnet for å se på direkte i www, men inneholder mye grafikk (bla. alle formler). PostScript (PS) egner seg for utskrift på papir. For å spare litt plass er PS-filene komprimert, du kan dekomprimere dem med `gzip' hvis ikke browseren din gjør det.

Eksamen

Her er eksamensoppgaven (PostScript), og løsningsforslaget i HTML og PostScript.

Her er ny/utsatt eksamen (konte) (PostScript). Jeg har ikke noe løsningsforslag i elektronisk form.

Pensum

Pensumlista i PostScript og HTML.

Noen avvik fra pensumlista er kunngjort på forelesning:
Utledning s. 268 - 272, samt s. 294 (Debye-Hückel) er ikke pensum.
«Polarografi» s. 345 er ikke pensum.
Utledning s. 876 er ikke pensum.
Avsnitt 5.7 er ikke pensum.
Kapittel 16 er ikke pensum

Formelsamling

Jeg laget en ny utgave av formelsamling til Hans Holseth (ikke tabellene). Her er PostScript-utgaven.

Noen tidligere utgaver hadde noen trykkfeil, så her er et Errata:
s.4, for en ideell gass gjelder :
Cv,m = 3R/2 (en-atomig), Cv,m = 5R/2 (to-atomig)
s. 12, formel nummer 8 skal være
dlnk/dT = Ea/RT^2


Øvelses-oppgaver og løsningsforslag

Vær oppmerksom på at numrene refererer seg til 2. utgave av læreboka. (Laidler, K.; Meiser, J. Physical Chemistry 2.ed 1995)
  Oppgaver fra boka:
 1. 2.2, 2.3, 2.6, 2.8, 2.12, 2.14, 2.15, 2.19, 2.26, 2.30, 2.31, 2.32, 2.33, 2.37
  Løsningsforslag i HTML og PostScript.
 2. 3.3, 3.5, 3.6, 7.1, 7.4
  Løsningsforslag i HTML og PostScript.
 3. 3.20, 3.33, 3.35, 3.37, 3.38, 3.47, 3.48, 3.49, 3.51
  Løsningsforslag i HTML og PostScript.
 4. 8.2, 8.3, 8.6, 8.10, 8.20, 8.21, 8.23, 8.25, 8.29, 8.35, 8.36, 19.1, 19.2, 19.5, 19.6, 19.7
  Løsningsforslag i HTML og PostScript.
 5. 9.2, 9.5, 9.6, 9.11, 9.19, 9.24, 9.26, 10.2, 10.3, 10.4, 10.8, 10.12, 10.14
  Løsningsforslag i HTML og PostScript.
 6. 18.1, 18.5, 18.17, 18.19
  Løsningsforslag i HTML og PostScript.
 7. 4.4, 4.11, 4.13, 4.19, 4.25, 4.27, 4.43
  Løsningsforslag i HTML og PostScript.
 8. 5.2, 5.9, 5.15, 5.23, 6.2, 6.3, 6.9
  Løsningsforslag i HTML og PostScript.

Annet utdelt materiale

Foruten pensumliste, formelsamling og løsningsforslag til oppgavene (se over) er det også delt ut følgende.

Best Viewed With Any Browser
Email address: download gif image to read address.