KJ 007

Her kan du finne litt informasjon om veiledningskurset KJ007
KJ007 er et uformelt kurs som tar sikte på å å få ferske studenter (og andre intereserte) igang med datamaskiner -- typisk for å skrive dokumenter og bruke regneark, mm.

Kurset ble sist holdt våren 1998. Ryktene vil ha det til at kurset ikke vil bli gitt flere ganger, se sak SU 98 032 i Referat fra S&U, 1998 (NB, kun lokale brukere på KI).

Ta kontakt med studiekonsulenten (telefon 228-55424, rom VU22) hvis du har flere spørsmål om KJ007.

Kompendium

Jeg har ikke laget noen HTML-utgave av kompendiet. Her kan du imidlertid finne PostScript-utgaver av noen av delene, som du kan skrive ut på alle Instituttets skrivere eller kikke på med programmet ghostview.

Noen filer kan være komprimerte. Hvis www-browseren din ikke automatisk dekomprimerer slike filer når du laster dem ned må du selv bruke programmet gunzip for å dekomprimere.

Henvendelser om Windows/Word/Excel må rettes til Per Ola Rønning
Email address: Spam protection, download image to read address.