IFI-studier: Emner: INF3100/INF4100

INF3100/INF4100 Databasesystemer

Lecturers:    M. Naci Akkøk (nacia at ifi.uio.no)    –   Ragnar Normann (ragnarn at ifi.uio.no)

Beskjeder:

24.5: Under Oppgaver er det lagt opp link til gamle eksamensoppgaver.

29.2: Det er lagt ut løsningsforslag for en del ukeoppgaver, følg linken 'Ukeoppgaver'.

13.2: Det er lagt opp ny versjon av Oraclehjelp.
Den beskriver bl.a. hvordan man lager filmdatabasen.

Undervisning
Pensumliste    –   Forelesningsplan    –   Tid og sted

Oppgaver
Ukeoppgaver    –   Oblig 1    –   Oblig 2    –   Gamle eksamensoppgaver

Annet
Filmdatabasen    –   Oraclehjelp   –  Obligtips