Inger Hamre
Instituttbibliotekar

Universitetsbiblioteket i Oslo
Det juridiske fakultetsbibliotek
Senter for Europarett
Nordisk institutt for sjørett. avd.for petroleumsrett

Arbeid
Karl Johans gt. 47
Postboks 6713 St. Olavs plass
0130 Oslo
Telefon: +47 22859352
Telefax: +47 22859610
Epost: i.m.hamre@ub.uio.no
Privat
Trollhaugen 17 A
1384 Asker
+47 66 90 01 40
Arbeidsområde: Leder av bibliotekene ved Senter for Europa-rett og Avdeling for petroleumsrett