Ingerid S. Straume

f. 1963

Cand. Polit. 2000, Universitetet i Oslo

Stipendiat ved Universitetet i Oslo, Pedagogisk forskningsinstitutt, Det utdanningsvitenskapelige fakultet.

Skriver avhandling i pedagogisk filosofi om den gresk-franske tenkeren Cornelius Castoriadis (1922-1997).

Forskningsinteresser:

Politisk filosofi, samfunnskritikk, miljøpolitikk, radikaldemokrati, oppdragelsesteori.

Har skrevet og debattert innen temaene politisk forbruk, bærekraftig utvikling, alternativ økonomi, New Age, oppdragelse, ideologikritikk og politisk ideologi.

Publikasjoner på nett:

Kollektivet og friheten. Essay i Morgenbladet 4.-10. novenber 2005

Den avpolitiserende miljøpolitikken (omdiskutert artikkel i Samtiden 2/2002),

Miljøspørsmål som samfunnsproblem http://www.prosus.uio.no/publikasjoner/Rapporter/2001-1/Rapport1.pdf (hovedoppgaven som ProSus-rapport)

Makten i det imaginære - Cornelius Castoriadis ("ung", men likevel ikke uinteressant tekst om en stor tenker)

Publikasjoner:

2005: Kollektivet og friheten. Essay i Morgenbladet 4.-10. november 2005

2005: Depoliticizing Environmental Politics: Sustainable Development in Norway. In: Managing Leviathan; Environmental Politics and the Administrative State (2nd revised edition). Paehlke, R. and D. Torgerson (eds.), Broadview Press, Peterborough Ontario/New York (pp. 191-207)

2002: Den avpolitiserende miljøpolitikken. I: Samtiden 2/2002. Oslo, Aschehoug

1999: Grenser forseres - Steg for steg. Kronikk i Aftenposten 9. mai 1999

1998: Postulere - eller komponere? Om det nye kristendomsfagets muligheter som motkultur. I: Norsk pedagogisk tidsskrift 6/1998. Oslo, Universitetsforlaget