Irina I.Afanasyeva

Jeg har lest og forstått reglene som er gitt i dokumentet "Krav til innleverte oppgaver ved Institutt for Informatikk