Irinas hjemmeside

INF1040 — høst 2004 (Digital representasjon)

Oblig 1 and Oblig 2 were made and approved in 2003.

Oppdatert 1. november 2004 av irinaru@ifi.uio.no