Kurs jeg har tatt

Matematikk

MAT4320 Flere komplekse variable
MA366 Innføring i tallteori
MA362 Innføring i algebraisk topologi
MA361 Algebraisk geometri
MA352 Mangfoldigheter
MA251 Kommutativ algebra
MA232 Topologi
MA222 Differensialgeometri
MA134 Reell analyse
MA131 Algebra
MA117 Kompleks analyse
MA105 Matematisk analyse
MA104 Vektorregning og lineær algebra
MA100 Grunnkurs i matematikk

Fysikk

FYS116 Laboratoriekurs i generell fysikk
FYS115 Innledende laboratoriekurs i fysikk
FYS114 Statistisk fysikk
FYS113 Kvantefysikk
FYS112 Elektromagnetisme
FYS111 Mekanikk

Andre fag

INF101 Grunnkurs i objektorientert programmering
EXPHIL Examen philosophicum
ST001 Allmenn statistikk
TYSK1101 Tysk språk: Grunnemne
ECON1210 Forbruker, bedrift og marked