Inger Wiborg
Universitetsbibliotekar


Universitetsbiblioteket i Oslo
Postadresse: Postboks 1085 Blindern, 0317 Oslo
Besøksadresse: Georg Sverdrups Hus, 4 etg.
Telefon: +47 22 84 40 04
Telefax: +47 22 84 41 50
Epost: inger.wiborg at ub.uio.no

Arbeidsområde:

Innkjøp av elektroniske ressurser