·         Webmail

·         StudentWeb

·         Fag

·         Master thesis

·         Publications:

-         Chemical synthesis of silver nanoparticles for solar cell applications

-         Size distributions of chemically synthesized Ag nanocrystals

-         Characterization of Ag nanocrystals for use in solar cell applications

 

 

10

IFE Master

IFE Master

IFE Master

AST1010 - Astronomi

9

FYS2210 - Halvlederkomponenter

IFE Master

IFE Master

FYS4540 – Energifysikk - solernergi

8

FYS3320 – Fysikk og energiressurser

FYS4310 – Halvleder materialteknologi

IFE Master

GEO1030 – Vind, strøm og klima

7

UNIK4450 - Solceller

MENA5020 - Nanochemistry

KJM5100 - Uorganisk materialsyntese

 

6

MENA3300 - Nanoteknologi

MENA3100 - Materialkarakterisering

KJM4100 - Materialkjemi

FYS3310 - Struktur, mikrostruktur og materialer

5

MENA3000 - Funksjonelle materialer

MENA3200 - Energimaterialer

KJM1060 - Struktur og spektroskopi

 

4

FYS2140 - Kvantefysikk

KJM1030 - Uorganisk kjemi

KJM1040 - Fysikalsk og analytisk kjemi I

 

3

FYS1120 - Elektromagnetisme

MAT1120 - Lineær algebra

KJM1021 - Kjemisk struktur og reaktivitet

 

2

FYS-MEF1110 - Mekanikk for MEF

MAT1110 - Kalkulus og lineær algebra

KJM1011 - Organisk kjemi 1

SVEXFAC03 - Examen Facultatum - SV variant

1

MEF1000 - Materialer og energi

MAT1100 - Kalkulus

INF1000 - Grunnkurs i obj.-orientert programmering

EXPHIL03 - Examen philosophicum