Bokmålets vippere (tonelagspar)

Martin Kloster-JensenIn English


Dette er tredje og utvidet utgave av

"Bokmålets tonelagspar : ("Vippere")".
Årbok for Universitetet i Bergen. Historisk-antikvarisk rekke 1958:2 (Bergen: Grieg)

Publiseres etter forfatterens manuskript og bare på denne måten.

Siteres som

Kloster-Jensen, Martin: Bokmålets vippere (tonelagspar). Bekkestua, 2004.
Nettutgave: http://folk.uio.no/janengh/Kloster-Jensen/index.html


Teknisk tilrettelegging:
Jan Engh, UHS, Universitetsbiblioteket i Oslo

10. mai 2005/JE