Lingvistikk

Dette er et utplukk av det som stod på de gamle fagsidene.
Det meste av det du finner her, er stoff som du ikke kan nå ved hjelp av BIBSYS eller X-port ("Finn databaser").

Annet:

Et forsvar for trykte tidsskrifter

Jan Engh 2011