Utiklingssider for PRESS

Nye sider under utvikling her!

Velkommen til Jan Fredriks hjemmeside! Her legger jeg ut oppgaver og innleveringer knyttet til mine fag på Universitetet i Oslo.

INF1040

ukeoppgave 37/38 - SVG
ukeoppgave 38/39 - sampling og kvantisering
ukeoppgave 39/40 - navn
oblig 1 - Historien om Å
oblig 2 - Sinussignaler, sampling og kvanisering av lyd
oblig 3 - Bilder komprimering og tekstgjenkjenning

PED1750

Sammendrag Säljö kap 1

TOOL1100

Essay

Bachelor-programmet "Teknologi, Organisasjon og Læring" er et tverrfaglig program som skal gjøre studentene til mestere av organisasjoners finurlige lærings- og endringsprosesser, sett i lys av samfunnets teknologiske utvikling. Mer om programmet kan du lese her.