Janne von Koss TorkildsenFoto: Ram Gupta/UiO
Jeg jobber som doktorgradsstipendiat ved Institutt for lingvistiske fag,  Universitetet i Oslo. Avhandlingen min er en undersøkelse av hjerneaktivitet knyttet til forståelse av ord og ikke-språklige kommunikasjonshandlinger hos barn mellom 20 og 28 måneder. Hvis du har barn i denne aldersgruppen og ønsker mer informasjon om studien, klikk her

Jeg underviser også kurset Introduksjon til kognisjonsvitenskaper.

Publikasjoner og presentasjoner

I november 2002 leverte jeg hovedoppgaven min i språk, logikk og informasjon.
Oppgaven har tittelen "Representativity --Weak Interpretations of Definite Plural Noun Phrases". En post script-versjon av oppgaven finner du her.

Filer


Oppgave i SLI 300 nevrolingvistikk:
Functional lateralization of Norwegian intonation. A dichotic listening experiment.


janneto@mail.hf.uio.no