Jean-Louis Tarrou

           

tarrou2008

 

Nye spor åpner seg for den fransk-norske koloristen.

På vei fra to til tredimensjonalitet.

 

Maleriet har hittil vært kunstnerens naturlige medium. Dog har man tidlig kunnet føle et behov for stadig mer markert relieff, først i form av kraftig pastositet, så av utskårete treplater festet på bildene. Det todimensjonale tilfredsstilte ham ikke og i dag er han midt oppi tredimensjonalitet med sine frittstående skulpturer. Videre utforsker han gjerne materialenes karakter og kombinerer både tre, plexi og i det siste også metall, glass og tekstil.

 

Glassets hardhet og uforsonlige karakter kan settes opp mot tekstilens sanselighet og utsatthet. Dermed utkrystaliseres en dualitet mellom vold og sårbarhet og fokus settes på undertrykkelse av de svake. Denne vinklingen er en reaksjon mot den stadig økende volden i verden.

Kunstner

Utstillinger

Kulturformidler

 

Kompetanser

DSC00902

I atelieret på Jar