Jens Petter Abrahamsen

Jeg er stipendiat ved Institutt for Informatikk, Universitetet i Oslo. Jeg forsker på måter å forbedre integrerte kretser (også kjent som microchips, de små firkantede sorte brikkene som finnes i så godt som alt elektronisk utstyr). Forbedringer kan være å gjøre de raskere, bruke mindre strøm (slik at batteriet varer lenger), unngå at de blir så varme, er mer stabile, og annet.

Fra før har jeg hovedfag i mikro-elektronikk. Da laget jeg et kamera (en fotosensor m. linse montert) som følger et objekt som beveger seg, og gir posisjonen til dette. Dette var min første krets, og ikke alt virket 100%. Sammen med en annen student fant vi hvor problemene lå, og prosjektet ble videreført og utvidet i hans oppgave, og er nå utstilt i monter på informatikkbygningen.

En mer personlig hjemmeside, med bilder av Heidi Louise (datteren min) finner du på www.netup.no/~petter