Jens Petter Koren

Testsiden for passord Testsiden

Jeg tar hovedfag i mikroelektronikk ved institutt for informatikk ved universitetet i Oslo. Ferdig snart!

Hjemmesiden til mikroelektronikk studentforeningen

Her følger noen linker til nyttige og morsomme sider:


Vedlikeholdt av Jens Petter Frimann Koren