Jon-Kristians hjemmeside

Bilde av meg med sild og øl

Denne nettsiden er en besvarelse til Oblig1 i emnet INF1040.
Jeg har lest og forstått reglene som er gitt i dokumentet Krav til innleverte oppgaver ved Institutt for Informatikk.

Jon-Kristian Ryan Hovland
Student ved bachelorprogrammet i Matematikk og økonomi
jkhovlan@student.matnat.uio.no

Valid XHTML 1.0 Strict