???

Felles språklærerdag ved ??? 

??. ?? 2013, kl 9.00-17.00 i ???. ??, 0?? Oslo

Plakat - Hovedside - Program - Deltakere - Praktisk informasjon - Deltakere  - Praktisk informasjon

Påmeldingsskjema

Bruk NettBank for å betale kursavgiften:
  • Betalingsinformasjon: Felles språklærerdag ??
  • Betalt av: Navn + Etternavn.
  • Til kontonr.: ??
  • Betalt til: ??? (Organisasjonsnr. ??? )
  • Ikke medlem av noen av språklærerforeningene: ??.- NOK
  • Medlem av noen av språklærerforeningene: ??.- NOK
  • PPU-student eller lærerstudent med fremmedspråk: ??.- NOK
FRISTEN: ??/??-2013
Alle postene må fylles ut
Etternavn, Fornavn:

Adresse:

Epost:

Telefon:

Er du medlem av én av språklærerforeningene?: Ja eller nei

Hvis ja, hvilken

Skole/Institusjon:

Undervisningsspråk: