José María Izquierdo (Valencia, 1954. Universidad de Oslo)

Principal I Artículos y epílogos I Artículos académicos I Congresos I Creación I Web I Otros


 
p.j.m.izquierdo@ub.uio.no
  Algunas conferencias y cursos / Noen foredrag og kurs
 • 27. Oktober 2011. "Lo viviste o te contaron? La Guerra civil española y su posguerra en la literatura española de los últimos setenta años. Subgéneros, híbridos y autoficción". Faglig-pedagogisk dag 2011. Universidad de Oslo.
 • 27. Oktober 2011. "'Letras': un banco de datos con las traducciones noruegas de obras literarias en español. Qué se traduce al noruego de las literaturas en español?".Faglig-pedagogisk dag 2011. Universidad de Oslo.
 • 9. April 2010. "Sigurd Fåvnesbane fra Hylestad til Sangüesa". Urframføring Hylestadportalane i musikk og bilete. Rysstad . Setesdalmuseet.
 • Januar 2010. "Última narrativa española: La generación Nocilla. Sexo, drogas, Rock&Roll [Internet] y... paro. Faglig- pedagogisk dag". Faglig-pedagogisk dag 2010. Universidad de Oslo.
 • Januar 2010. "La literatura en el Aula de E/LE". Faglig-pedagogisk dag 2010. Universidad de Oslo.
 • Januar 2008. Litteratur i spanskundervisningen. Didaktisering av litterære tekster for nivået B1 (Felles europeisk rammeverk)/ La literatura en la clase de ELE. Explotación didáctica de textos literarios para el nivel B1 del Marco de Referencia Europeo. Faglig Pedagogisk dag 2008. Universidad de Oslo.
 • Januar 2008. Los alumnos más chulos del país aprenden español con YouTube, Itunes, Ipod y HotPotatoes / Landets kuleste elever lærer spansk med YouTube, Itunes, Ipod og HotPotatoes. Faglig Pedagogisk dag 2008. Universidad de Oslo.
 • Januar 2007. "Tachanta". España: Problemas de identidad nacional en un estado plurinacional. "Tachanta". Spania: Problemer rundt nasjonal identitet i en flernasjonal stat. Faglig-pedagogisk dag 2007. Universidad de Oslo.
 • Januar 2006. "Escritoras españolas en el mercado editorial. Textos y recursos informáticos". Faglig-pedagogisk dag 2006. Universidad de Oslo.
 • Februar 2006. Etterutdanings kurs for spanskelærer i Sandviken.
 • Januar 2005. Nuevas tendencias de la literatura española (1990-2005). Faglig-pedagogisk dag 2005. Med foredrag.
 • 13-15/06-2005. Etterutdaningskurs i Lund. Arrangør/Organizan: Universitetet i Lund, Spansk utdaningsdepartament og Den spanske ambassaden i Sverige. Med foredrag.
 • 22/04-2005. "Don Quijote enamorado. Platonismo en La Mancha". Utstilling: Don Quijote av la Mancha (1605-1615). 400-års jubileet. Universitetet i Oslo.
 • November 2004. "Spansk som fremmedspråk i Norge. 2. fremmedspråk og nye utfordringer". UiO-konferanse. Innlegg på norsk.
 • November 2004. "Gule sider. Unge spanske forfattere i nittiårene / Páginas amarillas. Jóvenes escritores españoles en los años noventa." Foredrag på spansk. Universitetet i Oslo. http://www.ub.uio.no/uhs/sok/fag/RomSpr/hispanoitaliano/index.html
 • Oktober 2004. "Drømmer, ideer, bilder som blir litteratur. Den spanske litteraturen de siste femti årene. Fra sosialrealisme til postmodernisme, fra nyrealisme til den nyeste litteraturen." Folkeuniversitet Oslo. Totimers foredrag på norsk.
 • Oktober 2004. Etterutdanings kurs i Stockholm. Arrangør/Organizan: Universitetet i Stockholm, Spansk utdaningsdepartament og Den spanske ambassaden i Sverige. "Últimas tendencias en la narrativa española 1990-2004". Universitetet i Stockholm. Totimers foredrag på spansk.
 • 14/05-2004. "'Rolig natt' av Fray Luis de León. Renessanses kosmosvisjon i 'Salamancas himmel' / 'Noche serena' de Fray Luis de León. Cosmovisión renacentista en El cielo de Salamanca. Aratus Phaenomena. Dislokasjoner: Tekstforflytninger i den Tidligmoderne Periode. Universitetet i Oslo.
 • Mai 2004. Presentasjon på norsk i Den chilenske ambassaden av boka: Brev til Pablo: dikteren Pablo Neruda 100 år av Henriette Five.
 • April 2004. "IKT mot voksesmerter i populært språkfag. Om virtuelt bibliotek i spanskundervisningen." UiO-konferanse om fleksibel læring 28. april. Presentasjon på norsk.
 • Februar 2004. "Sigurd Favnesdreper reiser fra Hylestad til Sangüesa i Navarra." Bryggens Museum i Bergen. To-timers foredrag på norsk.
 • Januar 2004. "Aprendizaje flexible/Fleksibel læring. Emnene SPA1101 og SPA1301." "Faglig pedagogisk dag". Universitetet i Oslo. To-timers foredrag på spansk.
 • Januar 2004. "Presentación del programa HotPotatoes." "Faglig pedagogisk dag". Universitetet i Oslo. To-timers foredrag på spansk.
 • 27/11-2003. Universitetet i Bergen. Foredrag om forfatteren Manuel Vázquez Montalbán og filmvisning: El pianista.
 • 27/28/11-2003. Holdt jeg et foredrag i landskurset: "Curso para profesores de español". Spansk ambassade.
 • 13/11-2003. 3-timers kurs i dataressurser for spansk. Et samarbeid mellom ILS og Humsam: "Romanske språk": http://www.ub.uio.no/uhs/sok/fag/RomSpr/ilskursstudent/index.html
 • 15-22/05-2003. Auditorium II Bibliotek for Humaniora og samfunnsvitenskap. Foredrag (15/05): "Recuperar la memoria. Ética en la literatura y el cine de los últimos treinta años en España." Ver también esta página: http://www.ub.uio.no/uhs/sok/fag/RomSpr/maquis/index.html Filmvisning: La guerrilla de la memoria: Un documental inédito en Noruega, con entrevistas a viejos guerrilleros antifranquistas. Filmvisning (22/05). Silencio roto: Una película sobre el maquis
 • 23/05-2003. Holdt jeg et foredrag i landskurset: Mundos 2 som Aschehoug forlag arrangerte. Tittelen til foredraget mitt var: "La cultura y civilización hispánicas vistas desde Noruega"
 • 13/5-2003 holdt jeg en presentasjon med tittelen: "En fagreferents ryggsekkmetafor" i Temamøter: http://www.ub.uio.no/uhs/sok/fag/RomSpr/powerpoint/metaforfagreferent.ppt
 • Januar 2003 holdt jeg et to timers foredrag på "Faglig-pedagogisk dag" ved Universitetet i Oslo. Emne: Spansk litteraturhistorie. Tittel: "El modelo de la narrativa policíaca en la narrativa española actual." http://www.ub.uio.no/uhs/sok/fag/RomSpr/policiaca/index.html
 • November 2002 holdt jeg et foredrag på Sin fronteras. Seminar om kulturen i middelalderens Andalucia. "Den iberiske middelalderen": http://folk.uio.no/jmaria/spania/index.html
 • 05, 19/09-2002. Kurs for ansatte ved KRI (Romanske språk). http://www.ub.uio.no/uhs/sok/fag/RomSpr/ansattekurskri/index.html
 • 19/09-2002. Tre-timers kurs i dataressurser for spansk i samarbeid med ILS http://www.ub.uio.no/uhs/sok/fag/RomSpr/ilskursstudent/index.html
 • 12, 14/06-2002. Praktisk etterutdanningskurs for spansklærere. Internett som ressurs for spansklærere. http://www.ub.uio.no/uhs/sok/fag/RomSpr/spanskII.html
 • 2/5-2002 holdt jeg foredraget "Kan man undervise i den spanske barokken ved hjelp av Internett? Lyrikk og Comedias". Bibliotek for humaniora og samfunnsvitenskap, Aud 2.
 • 19/03-2002. Biblioteksbruk/litteratursøk for doktorander. http://www.ub.uio.no/uhs/sok/fag/RomSpr/skriveteknolog/bib.html
 • Januar 2002 holdt jeg to to timers foredrag på "Faglig-pedagogisk dag" ved Universitetet i Oslo. Emne 1: Presentasjon av websidene om Skandinavias rikeste boksamling innen franskspråklig litteratur fra Afrika nord og sør for Sahara. "Frankofoni: En unik boksamling i Norden": http://www.ub.uio.no/uhs/sok/fag/RomSpr/FrankofoniBok/index.html Emne 2: Spansk litteraturhistorie. Spansk antifrankistisk gerilja. Om dens politiske glemsel og dens litteratur. "Maquis: Guerrilla española antifranquista. De su olvido y su literatura". http://www.ub.uio.no/uhs/sok/fag/RomSpr/maquis/index.html
 • 19.10.2001 holdt jeg et foredrag på et etterutdanningskurs for spansklærerespansk og latin-amerikansk kultur og språkdidaktikk. Klassisk og romansk institutt, Universitetet i Oslo, Spanias Ambassade i Norge og Norgesnettrådet Statens Lærerkurs. 18-19 oktober, Universitetet i Oslo. Emne: Internett. Tittel: "Internet som ressurs for spansklærere."
 • Mars 2001 Holdt jeg et foredrag om Avhandlingen som produkt. "Skriveteknologi for doktorander. Bibliografisk nettsøking": http://www.ub.uio.no/uhs/sok/fag/RomSpr/ForskerutdanningV2001/index.html
 • Januar 2001 holdt jeg to to timers foredrag på "Faglig-pedagogisk dag" ved Universitetet i Oslo. Emne 1: Internett og spansk. Tittel: "Internett og informasjon for hispanister. Bibliotekets og norske websider som dreier seg om spansk." Emne 2: Spansk litteratur. Tittel: "Era hermoso y rubio como la cerveza. Presencia de la canción española e hispanoamericana en la literatura y en la canción de autor españolas."
 • Jeg holdt to fem timers på Kurset for spansk- og fransklærere i Stjørdal 19. - 21. september 2000 Ole Vig vgs. Internet para profesores de español. Internett for spansklærere og Nyere spansk litteratur
 • 12.11.99 holdt jeg et foredrag på "el Centro cultural español/Det spanske kultursenteret". Emne: Spansk litteratur. Tittel: Rafael Alberti (1902-1999).
 • 21.10.99 holdt jeg et to timers foredrag på et etterutdanningskurs for lærere som underviser i spansk. Norgesnettrådet/Statens lærerkurs. Sted: First Hotel Ambassadeur i Drammen (20.-22. Oktober 1999). Emne: Spansk historie, kultur og økonomi. Tittel: Politikk/økonomi/næringsliv i dagens Spania.
 • 6.10.99 holdt jeg et to timers foredrag for mellomfagsstudenter ved Klassisk og romansk institutt. Emne: Spansk kultur og litteratur. Tittel: El siglo XVI español. Aproximación al tiempo del Lazarillo de Tormes.
 • 8.5.98 holdt jeg et to timers foredrag på "El Centro cultural español/Det spanske kultursenteret". Emne: Spansk kultur og litteratur. Tittel: La Generación del 98. Cien años después.
 • I samarbeid med "El Centro español/Det spanske kultursenteret" i Oslo arrangerte jeg en ny serie med filmvisninger fra 1.9.98 til 30.11.98.
 • 4.5.98 holdt jeg et tre timers foredrag: Landorientering-Spania. Universitetet i Oslo, studieavdelingen, kurssekretariatet.
 • I samarbeid med "El Centro español/Det spanske kultursenteret" i Oslo arrangerte jeg en ny serie med filmvisninger fra 30.1.98 til 27.3.98:
  • Cien años de cine español. Continuación/Fortsettelse.
 • 23/4-1997. Jeg holdt et to timers foredrag om Manuel Vázquez Montalbán. Tittelen var: "25 años con Carvalho. Una aproximación a la obra de Manuel Vázquez Montalbán". Universitetet i Bergen, Romansk institutt. Jeg presenterte også filmen Los mares del sur.
 • 19.4.97 holdt jeg et tre timers foredrag om Landorientering-Spania ved Universitetet i Oslo, studieavdelingen, kurssekretariatet.
 • I samarbeid med "el Centro español/Det spanske kultursenteret" i Oslo arrangerte jeg fire serier med filmvisninger fra 17.1.97 til 31.12.97:
  • Tres directoras españolas.
  • El cine hispanoamericano de los años 80-90. I, II og II.
  • La nueva comedia española.
  • Tres películas sobre la Guerra civil española.
  • Cien años de cine español.
 • 27.11.96 holdt jeg et foredrag på "Sinsen voksengymnas i Oslo/Statens ressurs- og Voksenopplæringssenter". Tittelen for foredraget er: La nueva España.
 • 11.11.96 holdt jeg et foredrag på "Lærerforbundet/Asociación de profesores de español de Enseñanza media" i Oslo. Tittelen for foredraget var: El Camino de Santiago. Historia y actualidad.
 • I samarbeid med "el Centro español/Det spanske kultursenteret" i Oslo arrangerte jeg fire serier med filmvisninger fra 29.9.96 til 6.12.96
  • La comedia española de los años ochenta y noventa.
  • La comedia española de los años ochenta y noventa.
  • El cine hispanoamericano de los años 80-90.
  • ¿Existe el thriller español?
 • I samarbeid med Spanskstudentenes forening/Fagutvalg holdt jeg tre to timers foredrag på Universitetet i Oslo. Titlene for foredragene er:
  • 19.9.96: Cambiar la historia en contra de la dictadura (1970-75)
  • 26.9.96: Cambiar la vida en la transición democrática (1975-82)
  • 30.9.96: Buscando la solidaridad perdida en la consolidación de la democracia (1982-96)
 • 1996. Gjesteforeleser ved Det geografiske og historiske fakultetet ved Universitet i Valencia (Spania), avdeling for samtidshistorie. Doktor-programmet. Emne: Litteraturen som historisk kilde. Om forfatterskapet til Vázquez Montalbán og Forbindelsen mellom historie og diskurs. Om forfatterskapet til Vázquez Montalbán.
 • 8.3.96 holdt jeg et to timers foredrag på "el Centro cultural español/Det spanske kultursenteret". Emne: Spansk kultur. Tittel: España: Un producto multicultural.
 • 1.3.96 I samarbeid med Spanskstudentenes forening/Fagutvalg holdt jeg et to timers foredrag på Universitetet i Oslo. Emne: Spansk politikk, Valg-96. Tittel: Elecciones y situación política en la España del 96.
 • 18.1.1996 holdt jeg to foredrag på norsk på Barratt Dues Musikkinstitutt.
  • Emne: Spansk litteratur og kultur. Tittel: Å dø av succes. Den spanske barokken.
  • Emne: Spansk historie og kultur. Tittel: Spania, turistmaskin i Syden eller et flerkulturelt land.
 • 7/9-1996 holdt jeg et foredrag på "Tjøme-symposiet 1996". Tittelen for foredraget var: Jakobsveien som kirkeideologisk strategi.
 • 8.11.95. I samarbeid med Spanskstudentenes forening/Fagutvalg holdt jeg et to timers foredrag på Universitetet i Oslo. Tittelen for foredraget var: El Camino de Santiago: La actualidad de una autopista ideológica de la Edad Media/Pilegrimsveien til Santiago de Compostela: Nåtidsbetydningen av en ideologisk motorvei fra middelalderen.
 • 18.10.95 holdt jeg et foredrag i "Møte i Nasjonalt fagråd for romanske språk og litteraturer på Nesbyen". Tittelen for foredraget var: Analogi. En didaktisk modell for å undervise spansk litteratur.
 • 15.10.95 holdt jeg på norsk et fem timers foredrag om Spania med utgangspunkt i politisk-, sosial- og kulturhistorie i Pronova Biopolymer AS, Drammen. Dette ble arrangert av Tønsberg handelsgymnasium.
 • 28.4.95 holdt jeg to ett timers foredrager på "Weekendkurs-Spansk" som Aschehoug&Co forlag arrangerte for å presentere boka Mundos-1. Emne: Spansk kulturkunnskap. Titlene for fordragene var: La España de los noventa y Los Cantautores: La crónica cantada de una historia/Nittiårenes Spania og Visesangerene: En histories sungne fortelling.
 • 24.3.95 holdt jeg et ett timers foredrag på "Språkdager-95 i Moss". Tittelen for foredraget var: Los nacionalismos en España y la situación actual del desarrollo del "Estado de las Autonomías"/Spanias nasjonaliteter og dagens ståsted i utviklingen av "De selvstyrte regioners stat".
 • 21.11.95 holdt jeg et foredrag på "Lærerforbundet/Asociación de profesores de español de Enseñanza media" i Oslo og Akershus. Tittelen var: La España actual.
 • 7.11.94 holdt jeg et to timers foredrag om Jakobsveien og de middelalderske forbindelsene mellom Kastiljia og Norge i "La asociación de amistad hispano-noruega de Oslo/Den spansk-norske vennskapsklubben i Oslo".
 • 21.9.94 holdt jeg et to timers foredrag om Pilegrimsveien til Santiago de Compostela og de middelalderske forbindelsene mellom Kastiljia og Norge i "La asociación de amistad hispano-noruega de Fredrikstad/Den spansk-norske vennskapsklubben i Fredrikstad" i samarbeid med Den spanske ambassaden.
 • Fra H-93 til V-96 arrangerte jeg i samarbeid med Rocinante (Spanskstudentenes forening) ni serier med filmvisninger:
  • El nuevo cine vasco.
  • Cinematografía sobre la Guerra Civil española.
  • Cinematografía del director Manuel Gutiérrez Aragón.
  • Cinematografía del director Luis García Berlanga.
  • Cinematografía del director Pedro Almodóvar.
  • Del cine metafórico a la nueva comedia española.
  • El thriller español.
  • 3 x Solanas.
  • La forja de un rebelde.
 • 15.11.93 holdt jeg på norsk et fire timers foredrag om Spania med utgangspunkt i politisk, sosial- og kulturhistorie i Pronova Biopolymer AS, Drammen. Dette ble arrangert av Tønsberg handelsgymnasium.
 • 1985-86-86 og 1991-92. Gjesteforeleser ved Det filosofiske fakultetet. Universitetet i Valencia (Spania). Emner: Litteratur, arkitektur, estetikk og kunsten som kommunikasjonssystem.
 • 1986. Gjesteforeleser ved Det filologiske fakultetet. Universitetet i Valencia (Spania). Emne: Litteraturteori og filosofi.
 • 10.4.1984 i "Aula Magna" (ved Universitetet i Valencia). Emne: Spansk litteratur. Tittel: "La generación dispersa", Vicente Muñoz Suay/Den spredte generasjon, Vicente Muñoz Suay.
 • 7.6.1983 i "Aula Magna" (ved Universitetet i Valencia). Emne: Estetikk. Tittel: El trovador, la dama y el caballero: Cortes de Amor en la Bretaña del siglo XII./Trobaduren, damen og ridderen: Kjærlighetens hoffer i Bretagne på 1100-tallet.