From: janeve@oslonett.no (jan erling veiset)
Newsgroups: no.elektronikk
Subject: Re: Er en maskin fra USA brukbar i Norge?
Date: Wed, 06 Sep 1995 16:16:53 GMT

ketilk@oslonett.no (Ketil Kirkerud) wrote(*,*):
In article (oyvind.rise-0509951000120001@biomac23.uio.no)
oyvind.rise@bio.uio.no (Oyvind Rise) writes:
|
| En sånn "eraser" har jeg aldri hatt gleden av å bruke. Er det noen som
| kjenner til den optimale frekvensen for å slette vidokassetter (...og
| gjerne floppy disketter ("bulk eraser")) ?
|
| De degausserne jeg har møtt jobber på nettfrekvens. (50 Hz i Gnore).
|
Det minner meg om diverse historier, der disketter og o.l. skal ha blitt slettet ved "gjennomlysning" på flyplasser etc.. Nå vet ikke jeg hvilket prinsipp som benyttes ved bagasje-sjekk, men jeg har gjort følgende forsøk:

Utstyr:
2 stk. Innspillt kassetbånd. Maxell UL
1 stk. Microbølgeovn. Elektrolux NF4031

Prosedyre:
Ett kassetbånd plasseres i microbølgeovnen som slås på full effekt i en gitt tid. Det andre båndet holdes utenfor. Innholdet av kassettbåndene sammenlignes etterpå med ved hjelp av kassettspiller og hørselsans.

Noen testresultater:

Resultat 1 sek:
Ingen hørbar endring.

Resultat 10 sek:
Ingen hørbar endring.

Resultat 60 sek:
Ingen hørbar endring.
Båndet i kasseten har opptatt så mye energi at den utenforliggende plastikkesken har forhøyet temperatur. (Anslagsvis 30-40 gr.C mer en romtemperatur)

Resultat 120 sek:
Båndet lar seg ikke avspille da både eske som i varetar båndføring og bånd med ferroforbindelser har smeltet.

Konklusjon:
Selv om forsøket er utført svært lite vitenskapelig, er det grunn til å anta at microbølgeovner er lite engnet til sletting av kassetbånd. Det synes å være vanskelig å skille sletting av magnetisk informasjon fra overoppheting og total ødeleggelse.