From: msolberg@nospam.c2i.net (Magne Solberg)
Newsgroups: no.alt.motorsykler
Subject: Elektrisitetens hemmelighet
Date: Fri, 27 Mar 1998 23:52:21 GMT

En gruppe svenske forskere har funnet at det som får elektriske apparater til å virke er røyk. Med en gang røyken forlater apparatet, slutter det å virke. Noen ganger kan du observere at røyken siver ut idet apparatet feiler. Røyken vil ofte avsette et sotlag inne i apparatet, og av og til er den så varm at plast o.l. smelter. Når røyken først har forlatt apparatet, er det ikke mulig å etterfylle. Den delen av apparatet som røyken har forlatt må erstattes med en ny del som inneholder fersk røyk.

Keramikk og plast (også kalt isolerende materiale) blir brukt for å holde røyken inne i apparatene. Hvis isolasjonen fjernes, unnslipper røyken, ofte svært raskt og med høy temperatur, og av og til akkompagnert av et smell.

Røyken deles inn i tre klasser; AC, DC og Digital.
AC - røyken beveger seg frem og tilbake
DC - røyken beveger seg kun i en retning
Digital røyk er små, tilmålte mengder med røyk. Kombinasjonen digital røyk og speil ligger til grunn for CD-teknologien.

Røykens sammensetning er en strengt bevart hemmelighet blant elektroingeniører. Ethvert spørsmål om dette vil gi en uberegnelig reaksjon, men aldri et svar.

From: "Børge Berg-Olsen" (borge.berg-olsen@io.no)
Newsgroups: no.alt.motorsykler
Subject: Re: Elektrisitetens hemmelighet
Date: Sun, 29 Mar 1998 17:55:25 +0200

Nååh, det er også lite kjent at det som får motorsykler og andre motoriserte kjøretøyer, deriblant b*ler, til å virke er lyd. Lyden gjør at kjøretøyet beveger seg fremover.

Dette bevises ved følgende logiske slutning:

Når et motorisert kjøretøy krasjer blir det masse høy lyd, og all lyden slipper ut på en gang. Etter dette så virker ikke det motoriserte kjøretøyet lengre. Ergo: det er lyden som får kjøretøyet til å virke. Har dere hørt at det kommer lyd ut av et kjøretøy som ikke virker kanskje, hmm?

Av og til får man et ufullstending lydutslipp og kjøretøyet kan da noen ganger kjøres, men ikke like bra som før.

Lydløse kjøretøyer er derfor bare pølsesnakk, jo mer lyd som kommer ut av et kjøretøy jo fortere går de. Ta top-fuel kjøretøy f.eks: De lager enorme lydmengder når de kjøres, og fort går de også. En trist bivirkning ved å slippe ut så store mengder lyd på en gang er at som regel så fungerer kjøretøyene ikke så veldig lenge.

Det beste er altså å være litt forsiktig og spare på lyden, og bare en gang i blant slippe ut mye lyd.