From: Erik Naggum (erik@naggum.no)
Newsgroups: no.alt.katter
Subject: Re: infrarødt lys/varmefølsomhet?
Date: 20 Oct 1995 17:28:45 +0000

|  flere spørsmål. Xyzzy reagerer på fjernkontrollen til TV'en. ikke
|  ulikt når jeg forsøker å finne igjen hvalnøttene hennes
                     ^^^^^^^^^^^

[Karl Erik Birkeland]

|  Hvor i all hverden får du tak i dem????
        ^^^^^^^

de har dem på Rimi, men kanskje bare rundt hjuletider.