From: Erik Naggum (erik@naggum.no)
Newsgroups: no.alt.frustrasjoner
Subject: Re: Mareritt..
Date: 18 Dec 1995 12:02:31 +0000

[Thomas Lundquist]

| En ting er at Erik Naggum dukker opp i drømmene dine..
|
| Men at han dukker opp *med bart* er å ta litt vel i..
|
| Jeg trenger ferie...

jøss, ja, det gjør du virkelig.

selv ikke jeg har så grusomme mareritt.

#(Erik 3028276950)