From: perover@online.no (Per Ove Rasmussen)
Newsgroups: no.alt.motorsykler
Subject: Re: Matematikkoppgave for motorsyklister
Date: Fri, 03 Jul 1998 13:13:35 GMT

On Fri, 3 Jul 1998 14:28:39 +0200, "Jarl Petter Kvalsvik" (Jarl-Petter.Kvalsvik@fou.telenor.no) wrote:

*Matematikkoppgave for motorsyklister

Er ikke så stø i matte. Omdefinerer oppgaven til en "drøft..."

*Ola Motorsyklist skal besøke sine foreldre i helgen.

Ola skal sannsynligvis bomme penger hos foreldrene for å kunne kjøpe seg en ny bike. Den han har er en R-sykkel, og han vil heller over i sjåpperklassen...

*For å komme dit, må han først kjøre en strekning på 40 km og så ta ei ferje.

Hans foreldre bor på Vestlandet. De er sannsynligvis striler. Ola har valgt å ikke flytte så langt fra foreldrene for nettopp å kunne dra nytte av kort vei til kontantene. Foreldrene er velstående, og har ervervet sin formue fra fisking. De bor i nærheten av Runde.

*Strekningen til ferjen bruker han normalt å kjøre med en snittfart på 60 km/t.

Ola er fornuftig. Han er helåsmotorsyklist, og klarer ikke alltid å skille mellom de ulike årstidene. Det er dette med farten som gjør at Ola heller vil bli sjåpper-eier.

*Denne fredagen er det imidlertid stor trafikk og når han er kommet nesten
*halveis kikker han på klokken og kommer frem til at han så langt har
*holdt en snittfart på 30 km/t.

Her må det kunne antas at Ola overveier å anskaffe en liten såftsjåpper (kanskje 125 cc?). Underveis har han beundret det rike fuglelivet og latt seg fascinere av ville dyr.

*a) Hvor fort må Ola kjøre for å nå ferjen?

Egentlig gir Ola fa*n i det. Hvis han ikke rekker ferga er det ikke et problem, men en mulighet. Til å bla gjennom brosjyrene han har tatt med seg.

*På den siste halvparten av strekningen er fartsgrensen 60 km/t. Siden det *er fredag og stor utfart er det også mulig at det kan være fartskontroll.

Men *der* er det intet å hente hos Ola.

*b) Hvor stor bot risikerer han å få?

Ola får ikke bot. Han har rast fra seg og er nå medlem i Senior MC. Han har fått sine bøter med sin nåværende sykkel, og faktisk er han i en situasjon som finansielt *tvinger* han til å skifte sykkel. Det er mulig Ola også vil spørre foreldrene om de vil dekke en del av hans allerede eksisterende, ubetalte fartbøter.

*c) Hvor lenge risikerer han at førerkortet vil bli beslaglagt?

Ola har faktisk ikke førerkort. Det mistet han for tre år siden, på samme strekningen.

*d) Hvor lang fengselsstraff risikerer han å få?

Neppe noen. Han har jo ennå ikke gjort noe galt, og jeg syns det er en uskikk å forhåndsdømme han. Dette med fengselsstraff blir kun ville spekulasjoner, og slikt foregår ikke på nam.

Vennlig hilsen
Per Ove
*Motorsyklister er ikke som annet klister*