From: Hans Kristian Ruud (hkr@ifi.uio.no)
Newsgroups: uio.marked
Subject: Re: Hjernetunere Selges
Date: 22 May 1995 19:10:03 +0200

I .R.Ueland-2005952051330001@xyplex04.uio.no skriver H.R.Ueland:

: Jeg har alle typer mindmachines til salgs - fra Photosonix Nova,
: Breathwork Explorer til The Edge Orgone Generator.
             ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Er dette bygget over samme prinsipp som det orgonskap Norsk Dusteforbund
er i besittelse av?