From: henrikb@ulrik.uio.no (Henrik B|hle)
Newsgroups: usit.internt
Subject: Re: sdit
Date: 13 Nov 1997 14:23:36 GMT
In article (64d9f8$mla$1@ratatosk.uio.no)

Kjell Andresen (kjell.andresen@dod.no) writes:
+ iso - informasjon, struktur og opplæring
+ dios (gud, sp.) - dokumentasjon, informasjon, opplæring og støtte

esso - elektronisk støttet strukturert opplæring
swim - struktur, web, informasjon, media
slim - struktur, læring, informasjon, media
data - dokumentasjon, antagelser, test og akronymer
data - DAtabasert TekstAdministrasjon
ETA - Elektronisk TekstAdministrasjon
EDA - Elektronisk DokumentAdministrasjon
EDH - Elektronisk Dokumenthåndtering
idiot - integrert dokumentasjon, informasjon og teknologi
sgml - strukturert gnåling, mere leketøy
http - hjelp til tekst og publisering
http - hovedsaklig tekst til publikum
hppt - hvordan publisere professorens tenkning
sober - strukturert opplæring bedrer elekronisk rabling
div - dokumentasjon, informasjon, verdensvev

hbrx.