From: torkel@nvg.unit.no (Torkel Haugan Hansen)
Newsgroups: no.alt.frustrasjoner,no.alt.diskusjoner
Subject: Re: Snerk i kakaoen!

Odd-Magne Sekkingstad (oddms@ii.uib.no) wrote:

: Skal du bli kvitt "snerken" eller den seige ekle hinna som danner
: seg oppe på kakao, sjokeladepudding, prinsessepudding, rababragraut
: og andre slike godsaker er det bare ein ting som hjelper: Lage
: ei anna hinne på toppen som hindrer "snerken" å danna seg.
: I tillfellet med sjokeladepuddingen bruker ein å strø den med sukker
: slik at ein får eit lag av smelta sukker på toppen, om dette kan
: brukast mot "kakao-snerk" har eg aldri prøvd, men har ein nok sukker
: vil det sikkert gå greit (men kanskje bli litt søtt :) Men det eg brukar
: er ein stor klatt vispa krem på toppen av kakaoen, og då kan eg garantera
: snerkfri kakao.

Aller helst vil jeg ha ren kakao uten annet dall, men etter naermere 
forskning og diskusjon ved Raadet, har vi kommet til at alkohol 
antagelig vil ha en veldig snerkdrepende effekt.  Empiriske eksperimenter 
viser imidlertid klart at alkoholmengden maa vaere ikke-neglisjerbar i 
forhold til kakaomengden, og dette medfoerte at usikkerheten i 
snerkobservasjonene langt overskred det minimum som er gitt av Werner 
Heisenberg.  Forsoeket er imidlertid svaert laererikt og inspirerende 
(samt fremmende for det sosiale miljoe, men det er jo aapenbart siden 
kakao er en sosial drikk), og det vil gjentaes regelmessig helt til vi 
har sikker viten.  Raadet for Snerkens Bekjempelse (RSB) vil derfor 
bestrebe et tverrfaglig forskningssamarbeid med det troenderske lokale 
naeringsliv (gjerne smaa distriktsbedrifter) i denne viktige kamp mot det 
Onde.  Vi oppfordrer dessuten alle meningsfrender til aa etterproeve 
vaare resultat med tilsvarende forsoeksprogram.  Alle veldokumenterte 
forskningsdata vil bli moett med glede.

Med haap om et snarlig gjennombrudd, og en snerkfri fremtid for vaare 
etterkommere.

Eders aerboedige

Torkel H Hansen
president RSB