From: Lars Bjønnes (lars.bjonnes@fredrikstad.online.no)
Newsgroups: no.alt.gledesutbrudd
Subject: Re: Tafse (var: 29 :-))
Date: Wed, 12 Jan 2000 21:21:13 GMT

Henning Larsen (hennilar@online.no) writes:

- Hm: noen har vel gjerne førstehånds kjennskap til dette. Finnes det noen
- grafsere her? Kan vi få fram noen snafsere, takk?

Å slafse:

Når den ene part har begge hendene godt plassert på hver av ************ til den andre part og samtidig hodet plassert over eller under ***** eller ***** og samtidig ************ *** *** åhhh ***** *** Sett på som snuskete av noen, mens andre **** * ***** ** ** * slitsomt i lengden * ****** lurt å trekke pusten, men pass på å ikke ***** *** *** ***** svelge for mye.***.Husk å pusse tannebissene etterpå, og evt. bruke litt tid på å fjerne *** og ***** fra kinn, munn og tenner.

Sånn.

:-)

--
S. Vin

back