SAK

Simulering av kapasitet

I denne oppgaven presenterer vi våre funn relatetert til bruk av Flerkonfigurasjonsruting (MRC, eng.: Multiple Routing Configurations) i datanettverk som benytter en sentral nettverksadministrator, slik som en båndbreddemegler (eng.: Bandwidth Broker) til håndtering av nettverksresurser og tjenester (IntServ, eng.: Integrated Services). Til dette har vi utviklet simulatoren SAK (Simulering av kapasitet).

For å bedre formidle hvordan MRC fungerer, og hva som skjer under allokering av nettverksresurser har vi vektlagt visualisering. SAK viser derfor både isolerings- og allokeringsprosessen i sanntid, hvis brukeren ønsker kan disse prosessene ytterligere forsinkes (eller akselereres), slik at det blir lettere (vanskeligere) å følge med på hva som skjer.

Vi har også sett nærmere på i hvilken grad allokeringskapasiteten påvirkes av antall konfigurasjoner som produseres av MRC, hvorvidt mange eller få konfigurasjoner gir den beste allokeringskapasiteten.

Våre eksperimenter gir en sterk indikasjon på at MRC yter bedre enn ruting etter en enkelt rutetabell og topologiens korteste sti fra inngangs- til utgangsnode. Vi fant også en klar indikasjon på at antall konfigurasjoner øker allokeringskapasiteten i nettverket.

Vil du bare lese høydepunktene, kan du lese dette pdf-dokumentet, som ble lagd i forbindelse med presentasjon av oppgaven (ny ordning). Presentasjonen mangler notatene som tilhører flere av foilene, og kan derfor oppleves som noe kryptisk - likevel gir dokumentet en god oversikt.

Relevante lenker

Vennlig hilsen,
Johan H. W. Basberg